investEU
Sdílet

Nakládání s odpady v regionu Západní Makedonie

Nový integrovaný systém nakládání s odpady pro region Západní Makedonie

O projektu

Evropská unie poskytla finanční podporu na návrh a realizaci integrovaného systému nakládání s odpady v řeckém regionu Západní Makedonie. Z unijních prostředků bude rovněž hrazena údržba a provoz systému, a to v následujících 27 letech. Systém je koncipován pro zpracování 120 000 tun odpadu ročně. Díky němu by se rovněž mělo omezit používání skládek.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

Optimalizace nakládání s odpady v Západní Makedonii

V Západní Makedonii vzniká zcela první integrovaný systém nakládání s odpady v Řecku. Celkové náklady na jeho realizaci činí 50 milionů eur. Z toho 17 milionů eur hradí dodavatel, 26 milionů eur jde z prostředků a půjček EU a 6 milionů eur z bankovních úvěrů a soukromého kapitálu.

Díky integrovanému systému se sníží objem odpadu, který končí na skládkách, a klesnou související dopady na životní prostředí. Zároveň se určité materiály začnou recyklovat a opětovně využívat v podobě komerčně životaschopných výrobků. Systém je koncipován pro zpracování 90 000–120 000 tun odpadu ročně.

Představitel místní samosprávy regionu Západní Makedonie Theodoros Karypidis k tomu uvedl: „Projekt by měl stimulovat růst v regionu, vytvořit během výstavby nejméně 200 pracovních míst a po zahájení provozu kolem 150 stálých míst. Zároveň pravděpodobně vzniknou další pracovní místa v návazných aktivitách, jako je marketing recyklovatelných materiálů a distribuce sekundárních produktů. Kromě toho je pro nás mimořádně důležité zvýšit povědomí veřejnosti o nakládání s odpady a o předcházení jejich vzniku, což bude zásadním úkolem budoucích generací.”

Fakta a čísla
  • 120 000 tun odpadu ročně
  • 200 pracovních míst během výstavby
  • 150 stálých pracovních míst
  • 10 zelených sběrných míst, kam bude možné donést odpad, který lze recyklovat
Koordinátor:
Řecké ministerstvo hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu – Zvláštní sekretariát pro partnerství veřejného a soukromého sektoru
Finanční prostředky EU:
EUR 26 000 000
Partneři:
DIADYMA S.A. – společnost pro nakládání s odpady Západní Makedonie, AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Místo:
Řecko, obec Eordaia – region Západní Makedonie
Časový rámec:
2015 - 2017
ECAS Login