investEU
Споделете

Управление на отпадъците в регион Западна Македония

Интегрирана система за управление на отпадъците в регион Западна Македония

За този проект

С финансиране от ЕС е подпомогнато проектирането и изграждането на интегрирана система за управление на отпадъците в гръцкия регион Западна Македония. Средствата ще бъдат използвани и за поддръжка и експлоатация на системата в продължение на 27 години. Инфраструктурата може да поеме 120 000 тона отпадъци годишно, което ще доведе до намаляване на използването на депа за отпадъци.

Kozani waste management unit benefits the environment

New site cuts landfill use and increases recycling
Katerina Filiou, chemist at Kozani waste management unit

The EU-funded Kozani waste management unit makes a big contribution to environmental protection in Greece’s Western Macedonia region. “A basic aim of our facility – which is compatible with EU waste management policy – is the diversion of food waste from the total waste. Our unit diverts more than 80%,” explains Katerina Filiou, a chemist at the unit. “Another aim is to recover recyclable materials which would otherwise be buried. In this way the lifetime of the landfill site is extended.”

“As for the food waste, of course we don’t throw it away. It’s a product which we convert into a compost-like material which we’re legally allowed to distribute to the market for various activities such as covering landfill sites or soil remediation,” she adds.

Western Macedonia waste management system inaugurated

First unit put into operation at Kozani

The Western Macedonia waste management system’s first waste management unit was inaugurated on 5 July 2017 in Kozani, Greece. The result of a successful public-private partnership (PPP), the unit was completed within 2 years of the signature of the PPP contract in 2015.

Backed by EU funding of €26 million, the project started trial operations in February 2017. The system is now fully operational and can handle 120,000 tonnes of waste a year from the 12 municipalities of the Western Macedonia region. Also, 8 types of recyclable material can be recovered at its mechanical separation facilities.

Waste transfer stations are shortly to be turned into big ‘green points’, where materials will be collected for recycling and re-use. Creation of a network of smaller green points which are more easily accessible for city dwellers is also planned.

По-добро управление на отпадъците в регион Западна Македония

Първата интегрирана система за управление на отпадъците в Гърция е създадена в регион Западна Македония и струва 50 млн. евро. От тази сума 17 млн. евро са предоставени от изпълнителя, 26 млн. — от фондове и заеми на ЕС, а 6 млн. евро са банкови заеми и частен капитал.

Системата ще доведе до намаляване на депонирането на отпадъци и свързаното с това въздействие върху околната среда, както и до повторно използване на материали за производство на икономически рентабилни продукти. Тя може да поеме 90 000 — 120 000 тона отпадъци годишно.

Областният управител на регион Западна Македония Теодорос Карипидис заяви: „Очаква се проектът да подобри перспективите за растеж на региона, като доведе до създаването на поне 200 работни места в периода на изграждане и около 150 постоянни работни места в периода на експлоатация. Могат да бъдат разкрити и допълнителни работни места чрез паралелни дейности, като продажба на подлежащи на рециклиране материали и дистрибуция на вторични продукти. Също толкова важно е и повишаването на обществената осведоменост и предотвратяването на генерирането на отпадъци, което е голямо предизвикателство за идните поколения“.

Факти и цифри
  • 120 000 тона отпадъци годишно
  • 200 работни места в периода на изграждане
  • 150 постоянни работни места
  • 10 „зелени пункта“, където хората могат да носят отпадъци за повторно използване
Координатор:
Министерство на икономиката, развитието и туризма на Гърция — Специален секретариат за публично-частните партньорства
Финансиране от ЕС:
EUR 26 000 000
Партньори:
Управление на отпадъците в регион Западна Македония (DIADYMA S.A.), AKTOR CONCESSIONS, HELECTOR
Местоположение:
Гърция, Община Еордая, регион Западна Македония
Етапи:
2015 - 2017
ECAS Login