investEU
Jaa

Opiskelijoille lisää varmuutta tulevaisuuteen

Tunne Työ kehittää malleja lukiolaisten ura- ja jatko-opintosuunnitelmien tukemiseksi

Tietoa tästä hankkeesta

EU-rahoitteisen kumppanuushankkeen tavoitteena on tukea lukio-opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin. Hankkeen toimenpiteet lisäävät ja vahvistavat opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemusta sekä kehittävät lukiokoulutuksen rakenteita opiskelijoiden urasuunnittelua tukeviksi. Tarkoituksena on, että lukiolainen tuntee monipuolisesti eri koulutus- ja uravaihtoehtoja.

EU tukee työelämälähtöisempää oppimista

Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämässä tilaisuudessa Opintieltä urapolulle – kuinka EU tukee nuorten työelämälähtöisempää oppimista? keskusteltiin suomalaisen koulujärjestelmän tulevaisuuden haasteista, keinoista edistää nuorten työelämälähtöisempää oppimista sekä EU-rahoituksen koulutussektorille tarjoamista tuista ja mahdollisuuksista.

Investointeja tarvitaan työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen. Projektipäällikkö Suvi Kytöharju Tunne työ – suunnittele ura ESR-hankkeesta kertoi, miten lukioiden toimintaa ja työelämälähtöisyyttä kehitetään hankkeen kautta.

”EU-tuen avulla olemme saaneet opettajille ajan ja paikan kehittämiselle. Hankkeen avulla opettajat ovat luoneet verkostoja, saaneet ideoita ja työkaluja sekä oppineet toisiltaan. Lisäksi olemme voineet valmistautua lukiouudistukseen ja sen tuomiin tulevaisuuden vaatimuksiin sekä kehittää lukioiden toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi”, Kytöharju kertoi.

Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Maria Blässar totesi koulutuksen olevan yksi EU:n koheesiopoliitiikan painopisteistä nykyisellä ohjelmakaudella 2014-2020. Suomessa tärkeimpiä koheesiopolitiikan työkaluja ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lukiot vahvistavat työelämätuntemustaan

Opiskelijat pitävät jatko-opintoihin liittyvää ohjausta kohtalaisena (45 %), mutta arvioivat sen tukevan huonosti uravalintojen tekemistä (31 %). Yhä useampi pitää välivuoden valmistumisen jälkeen.

Tunne työ -hankkeeseen osallistuvien Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukioissa on järjestetty erilaisia pilotteja ja toimintamalleja, joiden tavoitteena on vahvistaa sekä lukion opetushenkilökunnan että lukiolaisten työelämätuntemusta ja -valmiuksia.

Hankkeeseen on osallistunut 24 yritystä ja 12 organisaatiota. Piloteissa kuten uravarjostuksessa on saatu hyviä tuloksia uudenlaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Jopa 17 500 lukio-opiskelijalla on ollut mahdollisuus tutustua jatko-opiskelu- ja uramahdollisuuksiin sekä harjoitellut tärkeitä työelämätaitoja.

Tavoitteena on, että hankkeen ansiosta yhä useampi jatkaa välittömästi lukion jälkeen jatko-opintoihin ja nuorten työllistymisvalmiudet paranevat. Yritykset saavat motivoituneita ja osaavia työntekijöitä.

 

Faktoja ja lukuja
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemus vahvistuu
  • Oppilaitokset, opiskelijat ja  yritykset tekevät kehitystyötä aktiivisesti yhdessä
  • Syntyy työelämäyhteistyön malleja lukio-opiskelijoille
  • Lukiokoulutuksen rakenteet kehittyvät opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnittelua tukeviksi
  • Lukio-opiskelijat tutustuvat erilaisiin koulutus- ja uramahdollisuuksiin
Koordinaattori:
Helsingin kaupunki
EU-rahoitus:
EUR 1 367 684
Yhteistyökumppanit:
Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry
Sijainti:
Suomi, Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta
Aikataulu:
2017 - 2019
ECAS Login