investEU
Jaa

Opiskelijoille lisää varmuutta tulevaisuuteen

Tunne Työ kehittää malleja lukiolaisten ura- ja jatko-opintosuunnitelmien tukemiseksi

Tietoa tästä hankkeesta

EU-rahoitteisen kumppanuushankkeen tavoitteena on tukea lukio-opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin. Hankkeen toimenpiteet lisäävät ja vahvistavat opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemusta sekä kehittävät lukiokoulutuksen rakenteita opiskelijoiden urasuunnittelua tukeviksi. Tarkoituksena on, että lukiolainen tuntee monipuolisesti eri koulutus- ja uravaihtoehtoja.

Lukiot vahvistavat työelämätuntemustaan

Opiskelijat pitävät jatko-opintoihin liittyvää ohjausta kohtalaisena (45 %), mutta arvioivat sen tukevan huonosti uravalintojen tekemistä (31 %). Yhä useampi pitää välivuoden valmistumisen jälkeen.

Tunne työ -hankkeeseen osallistuvien Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukioissa on järjestetty erilaisia pilotteja ja toimintamalleja, joiden tavoitteena on vahvistaa sekä lukion opetushenkilökunnan että lukiolaisten työelämätuntemusta ja -valmiuksia.

Hankkeeseen on osallistunut 24 yritystä ja 12 organisaatiota. Piloteissa kuten uravarjostuksessa on saatu hyviä tuloksia uudenlaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Jopa 17 500 lukio-opiskelijalla on ollut mahdollisuus tutustua jatko-opiskelu- ja uramahdollisuuksiin sekä harjoitellut tärkeitä työelämätaitoja.

Tavoitteena on, että hankkeen ansiosta yhä useampi jatkaa välittömästi lukion jälkeen jatko-opintoihin ja nuorten työllistymisvalmiudet paranevat. Yritykset saavat motivoituneita ja osaavia työntekijöitä.

 

Faktoja ja lukuja
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemus vahvistuu
  • Oppilaitokset, opiskelijat ja  yritykset tekevät kehitystyötä aktiivisesti yhdessä
  • Syntyy työelämäyhteistyön malleja lukio-opiskelijoille
  • Lukiokoulutuksen rakenteet kehittyvät opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnittelua tukeviksi
  • Lukio-opiskelijat tutustuvat erilaisiin koulutus- ja uramahdollisuuksiin
Koordinaattori:
Helsingin kaupunki
EU-rahoitus:
EUR 1 367 684
Yhteistyökumppanit:
Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu, Perho Liiketalousopisto ja Nuori Yrittäjyys ry
Sijainti:
Suomi, Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta
Aikataulu:
2017 - 2019
ECAS Login