investEU
Delen

Kassen op daken voor minder CO2

Groenten en kruiden kweken met warmte van gebouwen

Over dit project

GROOF gebruikt een innovatieve aanpak om de CO2-uitstoot van gebouwen en transport te verminderen door een combinatie van energiedelen en lokale voedselproductie. GROOF wordt gedeeltelijk door de EU gefinancierd met een subsidie van 2,9 miljoen euro en zal in vier landen (Luxemburg, België, Frankrijk en Duitsland) dakkassen bouwen die samen zo’n 54 ton CO2-uitstoot per jaar besparen. 

Dakkassen voor een lagere CO2-uitstoot

Volgens schattingen zal in Luxemburg tegen 2050 de jaarlijkse CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking toenemen tot 15,1 meterton.  De EU investeert in manieren om dat tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld in het GROOF-concept.

GROOF gebruikt kassen op daken om warmte van gebouwen op te vangen en zo CO2 te benutten voor de voeding van planten.  Op die manier kunnen stadsboeren duurzaam gewassen kweken en hebben stadsbewoners toegang tot lokale productie. Zo vermindert dus ook de transportuitstoot. Door gebouwen op die manier aan te passen, creëert het project een blauwdruk voor gezondere en groenere steden.

“Ik geloof dat velen onder ons het milieu willen helpen en dat nieuwe en alternatieve oplossingen echt bestaan,” zegt GROOF-projectmanager Nicolas Zita. “Dakkassen zijn bijvoorbeeld een manier om de CO2-uitstoot op duurzame en innovatieve wijze te verminderen.”

Feiten en cijfers
  • 11 partners: CDEC — Conseil pour le Développement Economique de la Construction, Universiteit van Luik (Gembloux Agro-Bio Tech), EBF GmbH, ASTREDHOR: Institut technique de l’horticulture, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Institute for Applied Material Flow Management (IfaS) van de Hochschule Trier (University of Applied Sciences), Group One, Cluster Eco-construction de Wallonie, Universitat Autònoma de Barcelona, The Gally Gardens van de Gallaudet University (Washinton D.C.), Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB).

  • Tien ondernemers in Noordwest-Europa zullen worden opgeleid om kassen te bouwen/hergebruiken en in werking te stellen.

  • De 500m2 grote kas in Luxemburg zal bijna tien ton verse bladgroenten per jaar produceren.

  • GROOF zal Luxemburg helpen om haar doelstelling te behalen om de broeikasgassen tegen 2020 met 20% te verminderen, door 54 ton CO2-uitstoot per jaar te besparen.

  • De EU-financiering dekt 60% van de totale projectkosten, die 4,9 miljoen euro bedragen.

Coördinator:
Nicolas Zita
EU-financiering:
EUR 2 900 000
Partners:
11 partners uit Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje
Locatie:
Luxemburg, BettembourgBelgiëDuitslandFrankrijkSpanje
Looptijd:
2017 - 2020
ECAS Login