investEU
Dela

Innovativt dräneringssystem för tätorter

Keramiska plattor mot översvämningar och torka i tätorter

Om detta projekt

Det EU-finansierade Life Cersuds-projektet har utvecklat ett innovativt och hållbart dräneringssystem för tätorter, där man använder billiga keramiska plattor för att filtrera vatten genom gatubeläggningen. På så sätt kan tätorterna anpassa sig till klimatförändringen, minska effekterna av översvämningar och lättare återanvända magasinerat vatten.

Ett dräneringssystem som hanterar klimatförändringens effekter

En av EU:s prioriteringar är att främja hållbara investeringsprojekt som skapar jobb. EU har därför medfinansierat Live Cersuds-projektet, vars mål är att ge tätorter en grön infrastruktur och hållbara dräneringssystem och hjälpa dem att klara av naturfenomen som är en effekt av klimatförändringen, t.ex. översvämningar.

Life Cersuds gatubeläggning tillverkas av billiga keramikplattor på en genomsläpplig grund som låter vattnet rinna ner i marken. Överflödet hamnar i en kanal under cykelbanan, så att det kan samlas in och användas för att bevattna parker och trädgårdar. Kanalen reglerar också dagvattennätets flöden under de mest nederbördsrika perioderna.

Projektets första fas genomförs i Benicàssim för att testa systemets duglighet. Det finns planer på att använda systemet i andra delar av Spanien och i Italien och Portugal.

Life Cersuds ökar markens naturliga vattenupptagning genom en genomsläpplig beläggning som förbättrar vattenanvändningen och minskar översvämningarna efter skyfall. Att förebygga naturkatastrofer med hjälp av hållbara lösningar är ett stort steg framåt i arbetet med att klimatanpassa tätorter – en av EU-kommissionens hjärtefrågor.

Kommission har därför investerat 986 947 euro i Life Cersuds-projektet via Life-programmet.

Fakta och siffror
  • Enligt det spanska försäkringskonsortiets uppskattningar orsakar översvämningar i Spanien skador på 800 miljoner euro om året.
  • Life Cersuds-projektets 3 200 kvadratmeter stora demonstrationsanläggning i en av Benicàssims huvudgator i Valenciaregionen visar hur dräneringssystemet med keramiska plattor fungerar.
  • I Valenciaregionen tillverkas 80 procent av Spaniens keramiska plattor.
  • Systemet bidrar till att lösa översvämningsproblemen och utnyttjar keramikindustrins restlager.
Samordnare:
Institutet för keramisk teknik (ITC-Aice)
EU:s stöd och program:
EUR 986 947
Partners:
Valencias polytekniska universitet, kommunen Benicàssim, CHM, Trencadís de sempre, Centro Ceramico Bologna och Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
Plats:
Spanien, Benicàssim
Tidsram:
2016 - 2019
ECAS Login