investEU
Deli

Inovativno odvajanje padavinske vode v mestih

Sistem iz keramičnih ploščic za boj proti poplavam in sušam v mestih

O tem projektu

V okviru projekta LIFE CERSUDS, ki ga financira EU, je bil razvit inovativen in trajnosten sistem za odvajanje padavinske vode v mestih, ki omogoča filtriranje vode z uporabo cenenih keramičnih ploščic. Sistem mestom omogoča prilagajanje na podnebne spremembe, tako da zmanjšuje vpliv poplav in omogoča ponovno uporabo shranjene vode.

Drenažni sistem zoper posledice podnebnih sprememb

Ena od prednostnih nalog EU je spodbujanje trajnostnih naložbenih projektov, ki ustvarjajo delovna mesta. EU je zato sofinancirala projekt LIFE CERSUDS, katerega cilj je mestom zagotoviti zeleno infrastrukturo in trajnostne drenažne sisteme. Projekt bo mestom omogočil obvladovanje naravnih pojavov, kot so poplave, ki so posledica podnebnih sprememb.

Sistem LIFE CERSUDS sestoji iz cenenih keramičnih ploščic, ki se namestijo na propustno osnovo in filtrirajo vodo, ki odteka v tla. Presežek se izteka v kanal pod kolesarsko potjo in ga je tako mogoče predelati in uporabiti za namakanje urejenih zelenih površin. Kanal ureja tudi pretok v omrežje v obdobjih z največ padavin.

Začetna faza projekta se izvaja v Benicàssimu in je namenjena preverjanju njegove izvedljivosti. Sistem naj bi se nato začel uporabljati tudi na drugih območjih Španije ter v Italiji in na Portugalskem.

LIFE CERSUDS povečuje učinkovitost naravnih funkcij tal z namestitvijo prepustne prevleke, ki izboljšuje rabo naravnih virov, kot je voda, in zmanjšuje vpliv poplav zaradi močnega deževja. Preprečevanje naravnih nesreč z uporabo trajnostnih rešitev je velik korak na poti prilagajanja mest podnebnim spremembam, ki je med glavnimi prioritetami Evropske komisije.

Komisija je torej financirala projekt LIFE CERSUDS  v višini 986 947 evrov iz programa LIFE.

Dejstva in številke
  • španski konzorcij za odškodninska nadomestila ocenjuje, da poplave v Španiji vsako leto povzročijo škodo v višini 800 milijonov evrov
  • v okviru projekta LIFE CERSUDS je bil na eni glavnih ulic v mestu Benicàssim (Valencia) nameščen 3 200 m2 velik predstavitveni drenažni sistem, zgrajen iz keramičnih ploščic
  • regija Valencia proizvede 80 % španskih keramičnih ploščic
  • sistem bo pomagal reševati težave, ki jih povzročajo poplave, poleg tega pa bo omogočil uporabo neuporabljenih zalog keramične industrije
Koordinator:
Inštitut za keramično tehnologijo (ITC-AICE)
Finančna sredstva EU:
EUR 986 947
Partnerji:
Politehnična univerza v Valencii, občina Benicàssim, CHM, Trencadís de sempre, Centro Ceramico Bologna in Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
Kraj:
Španija , Benicàssim
Časovni okvir:
2016 - 2019
ECAS Login