investEU
Jaga

Uuenduslik äravoolusüsteem linnades

Plaadipõhine süsteem üleujutuste ja põudade vältimiseks linnades

Projektist

ELi rahastatud projekti LIFE CERSUDS raames on linnapiirkondade jaoks välja töötatud uuenduslik ja säästev äravoolusüsteem, mille puhul filtreeritakse vett läbi sillutise odavate keraamiliste plaatide abil pinnasesse. Süsteem võimaldab linnadel kohaneda kliimamuutustega, vähendades üleujutuste mõju ja hõlbustades kogutud vee korduskasutamist.

Äravoolusüsteem, mis aitab kliimamuutuste mõjuga toime tulla

ELi prioriteet on edendada kestlikke investeerimisprojekte, mille abil luuakse uusi töökohti. Seepärast on EL kaasrahastanud projekti LIFE CERSUDS, mille eesmärk on pakkuda linnadele rohelist taristut ja säästvaid äravoolusüsteeme. See võimaldab neil tulla toime kliimamuutusest tingitud loodusnähtustega, nagu üleujutused.

Programmi LIFE CERSUDS raames läbilaskvale alusele rajatud odavatest keraamilistest plaatidest kõnniteed filtreerivad vett pinnasesse. Üleliigne veemass voolab jalgrattatee all asuvasse kanalisse. Vee saab sealt hiljem kätte, et sellega haljasalasid niisutada. Kanal aitab reguleerida ka suurtel sajuperioodidel veevõrku jõudvat veekogust.

Projekti esimene etapp leiab aset Benicàssimis, et kontrollida selle toimivust. Seda hakatakse rakendama mujal Hispaanias ning ka Itaalias ja Portugalis.

LIFE CERSUDS aitab läbilaskva kõnnitee rajamise abil parandada mulla loomulikke funktsioone. Uus süsteem täiustab vee kui loodusvara kasutamist ja vähendab paduvihmadest tingitud üleujutuste mõju. Loodusõnnetuste ennetamine säästvate lahenduste abil on suur samm edasi linnade kohanemisel kliimamuutustega, mis on üks Euroopa Komisjoni peamisi eesmärke.

 Seepärast rahastas komisjon projekti LIFE CERSUDS programmi LIFE kaudu 986 947 euro ulatuses.

Faktid ja arvud
  • Hispaania kindlustushüvitiste konsortsiumi hinnangul põhjustavad üleujutused aastas ligi 800 miljoni euro suurust kahju
  • projekti LIFE CERSUDS raames on Valencias asuvasse Benicàssimi linna rajatud 3200 m2 suurune keraamilistel plaatidel põhinevat äravoolusüsteemi tutvustav näidisala
  • Valencias toodetakse 80% Hispaania keraamilistest plaatidest
  • süsteem aitab lahendada üleujutustest tingitud probleeme ja annab võimaluse kasutada ära keraamikatööstuse müügikõlbmatuid varusid
Koordinaator:
Keraamikatehnoloogia instituut (ITC-AICE)
ELi-poolne rahastamine:
EUR 986 947
Partnerid:
Valencia Polütehniline Ülikool, Benicàssimi linnavalitsus, CHM, Trencadís de sempre, Centro Ceramico Bologna ja Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
Asukoht:
Hispaania, Benicàssim
Ajaraamistik:
2016 - 2019
ECAS Login