investEU
Comhroinn

Nuálaíocht do Chách

Cothú na nuálaíochta i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide sa Spáinn

Maidir leis an tionscadal seo

Leis an tionscadal InnoCámaras, tugann comhlachais tráchtála sa Spáinn maoiniú d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do dhaoine féinfhostaithe ar mian leo a bheith níos nuálaí. Chuige sin, tugtar cuireadh dóibh sin atá páirteach sa tionscadal freastal ar imeachtaí inar féidir taithí a chomhroinnt agus eolas a shealbhú.

InnoCámaras: cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí a bheith nuálach

Is é is aidhm do InnoCámaras cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí agus do dhaoine féinfhostaithe atá ag iarraidh a bheith nuálach ach nach hacmhainn dóibh sin a dhéanamh.

Trí bhíthin InnoCámaras, déanann an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le Comhlachas Tráchtála na Spáinne, comhairle a thairiscint do ghnólachtaí faoin dóigh lena riachtanais a mheas. Ina dhiaidh sin, tugtar deontas do gach gnólacht chun feabhsuithe a dhéanamh.

Ón uair a seoladh é 10 mbliana ó shin, tá leas bainte as InnoCámaras ag 16,000 gnólacht, 6,700 díobh sin le linn na tréimhse 2007–2013. Le cúnamh comhlachas tráchtála réigiúnach, bhí na gnólachtaí sin in ann dul i gcaidreamh le sainghníomhaireachtaí agus eolas a roinnt le chéile.

Leanfaidh InnoCámaras de bheith ag feidhmiú go dtí 2023, a bhuí lena bhuiséad a bheith méadaithe go €35 billiún. Cuid den bhuiséad sin, is ó chistí de chuid an Aontais é, agus an chuid eile de, is ó chomlachtaí poiblí eile í.

Fíricí agus figiúirí
  • ó seoladh in 2007 é, tá leas bainte as an tionscnamh ag 16,000 fiontar beag agus meánmhéide
  • tá 59 comhlachas tráchtála páirteach ann
  • in 2016 ceadaíodh saolré an tionscadal a shíneadh go 2023 agus buiséad €35 milliún aige
Comhordaitheoir:
Comhlachas Trádála na Spáinne
Maoiniú ón AE:
EUR 20 206 490
Comhpháirtithe:
N/A
Suíomh:
An Spáinn
Tráthchlár:
2007 - 2023
ECAS Login