investEU
Sdílet

Inovace pro všechny

Vytvořit podmínky pro inovace ve španělských malých a středních podnicích

O projektu

Malé a střední podniky a osoby samostatně výdělečně činné, které chtějí zvýšit míru inovací ve svém podnikání, mohou v rámci projektu InnoCámaras obdržet od některé ze španělských obchodních komor finanční podporu. Příjemci získají grant, poradenství a pozvánky na akce, na nichž si mohou vyměňovat zkušenosti a získávat nové znalosti.

InnoCámaras: podporovat podniky v zavádění inovací

Projekt InnoCámaras pomáhá podnikům a osobám samostatně výdělečně činným, které chtějí inovovat své podnikání, ale chybějí jim finanční prostředky.

Evropská komise ve spolupráci s obchodní komorou Španělska nabízí prostřednictvím projektu poradenství, které vyhodnocuje potřeby jednotlivých podniků. Posléze je podnikům poskytnut grant na zlepšení jejich situace.

Projekt InnoCámaras za deset let jeho fungování již využilo 16 000 podniků, z nichž 6 700 získalo podporu v letech 2007–2013. Prostřednictvím mediace ze strany regionálních obchodních komor se tyto podniky mohly obrátit na specializované agentury, které jim předaly své znalosti.

Díky navýšení rozpočtu na 35 mil. eur bude projekt pokračovat až do roku 2023. Část rozpočtu poskytují fondy EU a zbytek další veřejnoprávní orgány.

Fakta a čísla
  • projekt od svého zahájení v roce 2007 již poskytl prostředky více než 16 000 malých a středních podniků
  • účastní se jej 59 obchodních komor
  • v roce 2016 bylo rozhodnuto prodloužit projekt až do roku 2023 s rozpočtem ve výši 35 mil. eur
Koordinátor:
Hospodářská komora Španělska
Finanční prostředky EU:
EUR 20 206 490
Partneři:
N/A
Místo:
Španělsko
Časový rámec:
2007 - 2023
ECAS Login