investEU
Deli

Hydrama Grand Hotel

Nekdanje skladišče tobaka preurejeno v luksuzni hotel

O tem projektu

Skladišče tobaka Hermann Spierer, zgrajeno leta 1924, je simbol nekdanjega središča proizvodnje tobaka v severnogrškem mestu Drama. Zgradbo, ki je bila med letoma 1974 in 2016 opuščena, je podjetnik Manolis Ledakis preuredil v luksuzni hotel Hydrama Grand Hotel. Zgradba je zdaj spet del mestnega vrveža.

Preureditev opuščenega skladišča v luksuzni hotel

Skladišče tobaka Hermann Spierer je zgradil avstrijski arhitekt Konrad von Vilas za švicarskega trgovca s tobakom Hermana Spiererja. Zgradba s površino 7 500 m² zajema obsežne proizvodne hale in prostore za sušenje tobaka in je spomeniško zaščitena kot primer medvojne industrijske arhitekture.

Investitor je za preureditev objekta v hotel v okviru programa nacionalnega strateškega referenčnega okvira za konkurenčnost in podjetništvo 2007–2013 pridobil podporo v višini več kot 15 milijonov evrov. Država je od tega prispevala 1,2 milijona evrov, EU pa 6,8 milijona evrov. Dodatno financiranje je bilo zagotovljeno iz zasebnih virov in posojila grške investicijske banke v okviru finančnega instrumenta JESSICA.

„Kljub vsem težavam in oviram, s katerimi smo se spopadali v gradbeni fazi projekta, so dela končana. Hotel je zdaj v ponos mestu in regiji ter privablja veliko obiskovalcev iz Grčije in tujine,“  pravi lastnik Manolis Ledakis.

Dejstva in številke
  • 55 stalnih delovnih mest
  • 16 tisoč gostov letno
  • Ministrstvo za okolje, prostorsko načrtovanje in javna dela je objekt spomeniško zaščitilo, ministrstvo za kulturo ga je uvrstilo na seznam zgodovinskih spomenikov
  • Mrežno povezovanje s podobnimi zgodovinskimi spomeniki v Grčiji in Evropi ter razvijanje medkulturnega dialoga
Koordinator:
Ministrstvo za finance in razvoj
Finančna sredstva EU:
EUR 1 900 000
Partnerji:
TACHYDOMI S.A.
Kraj:
Grčija, Drama
Časovni okvir:
2006 - 2016
ECAS Login