investEU
Zdieľajte

Grand Hotel Hydrama

Renovácia historickej budovy tabakovej továrne na hotel

O tomto projekte

Tabaková továreň Hermanna Spierera, ktorá bola postavená v roku 1924, je symbolom mesta Drama na severe Grécka už od čias svojho najväčšieho rozkvetu, keď bola centrom výroby tabaku. Budovu, ktorá bola od roku 1974 do roku 2016 mimo prevádzky, premenil podnikateľ Manolis Ledakis na luxusný Grand Hotel Hydrama. Vďaka tomu sa opäť stala súčasťou každodenného života mesta.

Od nepoužívanej továrne k luxusnému hotelu

Spiererovu tabakovú továreň postavil rakúsky architekt Konrad von Vilas pre švajčiarskeho obchodníka s tabakom Hermana Spierera. Táto budova s rozlohou 7 500 štvorcových metrov je chránenou pamiatkou priemyselnej architektúry z raného medzivojnového obdobia s impozantnými spracovateľskými halami a sušiarňami tabaku.

Z programu „Konkurencieschopnosť a podnikanie“ v rámci národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 sa na projekt poskytlo viac ako 15 miliónov EUR. V tejto sume je zahrnutý aj vnútroštátny príspevok vo výške 1,2 milióna EUR a financovanie EÚ vo výške 6,8 milióna EUR. Ďalšie finančné prostriedky boli zabezpečené prostredníctvom súkromného kapitálu a pôžičky od Investičnej banky Grécka, v rámci finančného nástroja EÚ JESSICA.

„Napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam, ktorým sme čelili počas stavebnej fázy projektu, práce sú ukončené a hotel je dnes ozdobou mesta a regiónu a lákadlom pre návštevníkov z Grécka aj zo zahraničia,“ povedal majiteľ hotela Manolis Ledakis.

Fakty a čísla
  • 55 stálych pracovných miest
  • 16 000 hostí ročne
  • Pamiatka na zozname ministerstva pre životné prostredie, priestorové plánovanie a verejné stavby a historická pamiatka na zozname ministerstva kultúry
  • Vytváranie kontaktov s podobnými historickými pamiatkami v Grécku a Európe a rozvíjanie medzikultúrneho dialógu
Koordinátor:
Ministerstvo financií a rozvoja
Finančné prostriedky EÚ:
EUR 1 900 000
Partneri:
TACHYDOMI S.A.
Miesto:
Grécko, Drama
Časový rámec:
2006 - 2016
ECAS Login