investEU
Udostępnij

Hydrama Grand Hotel

Zabytkowy magazynu tytoniu odrestaurowany i przekształcony w tradycyjny hotel

O projekcie

Zbudowany w 1924 r. magazyn tytoniu Hermanna Spierera był symbolem miasta Drama w północnej Grecji od czasów jego świetności jako ośrodka produkcji tytoniu. Budynek ten, nieużytkowany w latach 1974–2016, został przekształcony przez przedsiębiorcę Manolisa Ledakisa w luksusowy hotel – Hydrama Grand Hotel. Pozwoliło to na ponowne włączenie go do codziennego życia miasta.

Od opuszczonego magazynu do luksusowego hotelu

Magazyn tytoniu Spierera został zbudowany przez austriackiego architekta Konrada von Vilasa dla szwajcarskiego handlarza tytoniem Hermana Spierera. Budynek o powierzchni 7,5 tys. m² to objęty ochroną zabytek architektury przemysłowej z początku okresu międzywojennego posiadający imponujące hale produkcyjne i suszarnie tytoniu.

Ponad 15 mln euro środków przeznaczonych na projekt przekształcenia magazynu w hotel pochodziło z programu „Konkurencyjność i przedsiębiorczość” Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013. Kwota ta obejmowała wkład krajowy w wysokości 1,2 mln euro i środki unijne w wysokości 6,8 mln euro. Dalsze środki finansowe pochodziły z kapitału prywatnego i pożyczki udzielonej przez grecki bank inwestycyjny w ramach unijnego instrumentu finansowego JESSICA.

„Mimo wszelkich trudności i przeszkód, z jakimi borykaliśmy się podczas fazy budowlanej projektu, prace zostały zakończone i hotel jest obecnie ozdobą miasta i regionu oraz atrakcją przyciągającą turystów z Grecji i zagranicy”, powiedział jego właściciel.

Fakty i liczby
  • 55 stałych miejsc pracy
  • 16 tys. gości rocznie
  • Budynek wpisany do rejestru zabytków Ministerstwa Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Robót Publicznych oraz Ministerstwa Kultury
  • Utworzenie sieci podobnych zabytków w Grecji i Europie oraz rozwijanie dialogu międzykulturowego
Koordynator:
Ministerstwo Finansów i Rozwoju
Wsparcie ze środków unijnych:
EUR 1 900 000
Partnerzy:
TACHYDOMI S.A.
Miejsce:
Grecja, Drama
Termin realizacji :
2006 - 2016
ECAS Login