investEU
Dalīties

Viesnīca “Hydrama Grand Hotel”

Vēsturiska tabakas noliktavas ēka atjaunota un pārtapusi viesnīcu

Par šo projektu

1924. gadā celtā Špīrera tabakas noliktava ir bijusi viens no Ziemeļgrieķijas pilsētas Dramas ievērojamākajām ēkām jau kopš tiem laikiem, kad šī pilsēta bija tabakas ražošanas centrs. 1974.–2016. gadā ēku neizmantoja. Nu uzņēmējs Manolis Ledakis šo iespaidīgo celtni ir pārveidojis par luksusviesnīcu “Hydrama Grand Hotel”. Tādējādi ēka atgriezusies pilsētas dzīvē un tiek atkal izmantota.

Pamesta noliktava pārtop smalkā viesnīcā

Špīrera tabakas noliktavu uzbūvēja Austrijas arhitekts Konrāds von Filass, un tās pasūtītājs bija šveiciešu tabakas tirgotājs Hermanis Špīrers. Ēka, kuras kopējā platība ir 7500 m², ir iekļauta aizsargājamo objektu sarakstā kā starpkaru perioda sākuma industriālās arhitektūras piemineklis. Tajā ir iespaidīgas apstrādei domātas halles un tabakas žāvēšanas telpas.

Objekta pārveidei par viesnīcu bija vajadzīgs vairāk nekā 15 miljonu eiro liels budžets, kas tika nodrošināts 2007.–2013. gada valsts stratēģiskā ietvardokumenta programmas “Konkurētspēja un uzņēmējdarbība” ietvaros. No šīs summas valsts finansējums bija 1,2 miljoni eiro, bet ES finansējums – 6,8 miljoni eiro. Pārējais finansējums nāca no privātpersonām un aizņēmuma bankā “Investment Bank of Greece S.A.”  ES finanšu instrumenta JESSICA ietvaros.

“Par spīti visām grūtībām un šķēršļiem, kas mums radās būvniecības posmā, darbs ir pabeigts, un nu viesnīca krāšņo pilsētu un reģionu un piesaista apmeklētājus gan no Grieķijas, gan ārzemēm,” saka īpašnieks Manolis Ledakis.

Fakti un skaitļi
  • 55 pastāvīgas darbvietas
  • 16 000 viesu gadā
  • Vides, fiziskās plānošanas un būvdarbu ministrijas aizsargājamo objektu sarakstā iekļauta ēka un Kultūras ministrijas uzturētajā vēstures pieminekļu sarakstā iekļauts objekts
  • Sadarbojas ar līdzīgiem vēstures pieminekļiem Grieķijā un citur Eiropā un uztur starpkultūru dialogu
Koordinators:
Finanšu un attīstības ministrija
ES finansējums:
EUR 1 900 000
Partneri:
TACHYDOMI S.A.
Atrašanās vieta:
Grieķija, Drama
Laikposms:
2006 - 2016
ECAS Login