investEU
Comhroinn

Hydrama Grand Hotel

Athchóiriú déanta ar stóras tobac stairiúil agus óstán traidisiúnta déanta de

Maidir leis an tionscadal seo

Tá stóras tobac Hermann Spierer, a tógadh i 1924, ina shiombail de chathair Drama i dtuaisceart na Gréige ó bhí sé i mbarr a réime mar lárionad don táirgeadh tobac. Tréigthe idir 1974 agus 2016, tá an foirgneamh tiontaithe ina só-óstán – an Hydrama Grand Hotel – ag an bhfiontraí Manolis Ledaki. Fágann sin go bhfuil ról aige athuair i ngnáthshaol laethúil na cathrach.

Ó stóras tréigthe go só-óstán

Thóg an t-ailtire Ostarach Konrad von Vilas stóras tobac Spierer i 1924 don cheannaí tobac Eilvéiseach Herman Speirer. Is séadchomhartha liostaithe é an foirgneamh 7,500 m2 a bhaineann leis an ailtireacht thionsclaíoch idir an dá Chogadh agus is mórthaibhseach na hallaí próiseála agus na limistéir don triomú tobac atá ann.

Fuarthas níos mó ná €15 mhilliún den mhaoiniú chun é a thiontú go hóstán ón gclár “Iomaíochas agus Fiontraíocht” den Chreat Tagartha Straitéiseach Náisiúnta. Tá ranníocaíocht náisiúnta de €1.2 milliún agus maoiniú ón Aontas Eorpach de €6.8 milliún san áireamh sa mhéid sin. Fuarthas maoiniú breise ó fhoinsí caipitil príobháideacha agus i bhfoirm iasachta ó Bhanc Infheistíochta na Gréige faoi ionstraim airgeadais JESSICA de chuid an Aontais Eorpaigh.

“D’ainneoin na bhfadhbanna agus na constaicí go léir a leagadh romhainn le linn chéim na tógála den tionscadal, tá an obair sin déanta agus is seoid don chathair agus don réigiún atá san óstán anois, a mheallann cuairteoirí ón nGréig agus ón gcoigríoch,” arsa úinéir an óstáin, Manolis Ledakis.

Fíricí agus figiúirí
  • 55 post buan
  • 16,000 aoi in aghaidh na bliana
  • Séadchomhartha liostaithe de chuid Aireacht an Chomhshaoil, na Pleanála Fisiciúla agus na nOibreacha Poiblí agus séadchomhartha liostaithe stairiúil de chuid Aireacht an Chultúir
  • Líonrú ar siúl le séadchomharthaí stairiúla eile ar aon dul leis sa Ghréig agus san Eoraip agus comhphlé idirchultúrtha á fhorbairt
Comhordaitheoir:
Aireacht an Airgeadais agus na Forbartha
Maoiniú ón AE:
EUR 1 900 000
Comhpháirtithe:
TACHYDOMI S.A.
Suíomh:
An Ghréig, Drama
Tráthchlár:
2006 - 2016
ECAS Login