investEU
Udostępnij

Gospodarstwa opiekuńcze dla seniorów

Zwalczanie samotności i promowanie zdrowego stylu życia w starszym wieku

O projekcie

Oparte na tradycyjnych gospodarstwach rolnych, polskie gospodarstwa opiekuńcze prezentują innowacyjne podejście do opieki społecznej na obszarach wiejskich. Głównym celem jest aktywizacja osób starszych, walka z samotnością i poprawa ich stanu zdrowia. Dzięki wsparciu funduszy unijnych stworzono 14 gospodarstw opiekuńczych, które zapewnią opiekę w sumie 225 podopiecznym. 

Nowy wymiar opieki społecznej na gospodarstwach dla osób starszych

W Polsce ponad 2 mln osób starszych żyje na obszarach wiejskich. Wielu z nich mieszka samotnie, co prowadzi do izolacji, wykluczenia społecznego i pogorszenia stanu zdrowia. Starzenie się społeczeństwa, migracja młodych ludzi do miast i zmiany strukturalne polskich rodzin to tylko niektóre czynniki, prowadzące do pogorszenia się sytuacji seniorów.

W celu zwalczania izolacji i zapobiegnięcia problemom zdrowotnym wśród seniorów, stworzono 14 gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z pomocą funduszy unijnych 225 seniorów cierpiących na choroby psychiczne lub fizyczne oraz niepełnosprawnych może przez 6 miesięcy spędzać czas na gospodarstwie wspólnie z opiekunem i jego rodziną oraz innymi podopiecznymi. Codzienne ćwiczenia rehabilitacyjne zapewniają utrzymanie aktywności fizycznej i angażują ich społecznie. Konkretne działania mogą różnić się w zależności od gospodarstwa. Plan dnia jest tworzony indywidualnie przez opiekuna z pomocą psychologa, biorąc pod uwagę predyspozycje podopiecznych oraz ich zainteresowania. Seniorzy mogą opiekować się zwierzętami na gospodarstwie, wykonywać drobne prace w ogrodzie lub ćwiczyć sprawność fizyczną. Wiele gospodarstw oferuje również zajęcia twórcze, np. rękodzieło. Poza poprawą stanu zdrowia, największą wartością projektu jest kontakt z drugim człowiekiem i możliwość nawiązania nowych znajomości. 

Gospodarstwa opiekuńcze również tworzą nowe miejsca pracy, zarówno dla gospodarzy, członków ich rodziny, jak i mieszkańców. Mogą oni stać się wykwalifikowanymi opiekunami osób starszych i niepełnosprawnych. Przechodzą intensywny kurs w wymiarze 100 godzin, łączący teorię z praktyką. Podczas szkolenia poznają przykładowe ćwiczenia dla seniorów z różnymi niepełnosprawnościami. 14 gospodarzy lub członków ich rodzin oraz 12 mieszkańców regionu ukończyło darmowy kurs. W ramach projektu są zatrudnieni na stałą umowę o pracę. Dodatkowo rolnicy otrzymują miesięczny czynsz za wynajem infrastruktury.

Fakty i liczby
  • 14 gospodarstw opiekuńczych powstało na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

  • Główną aktywnością są zajęcia grupowe, takie jak drobne prace w ogrodzie, gimnastyka czy zajęcia twórcze, np. rękodzieło

  • Opieka jest prowadzona 5 dni w tygodniu przez 6 miesięcy

  • Opiekunowie są wybierani spośród chętnych mieszkańców regionu

  • Muszą oni przejść 100-godzinny kurs złożony z części teoretycznej i praktycznej, podczas którego poznają m.in. ćwiczenia dla różnych rodzajów niepełnosprawności, w celu zapewnienia seniorom jak najlepszej opieki

  • Dofinansowanie unijne stanowi 85% wartości projektu, co umożliwiło przeprowadzenie trzech turnusów gospodarstw opiekuńczych

Koordynator:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie
Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Miejsce:
Polska, Kujawsko-pomorskie
Termin realizacji :
2018 - 2020
ECAS Login