investEU
Dela

EU investerar inom förnybar energi

Vindkraftparken Långmarken försörjer 40 000 personer i Värmland med förnybar el

Om detta projekt

Den Europeiska investeringsbanken (EIB), Mirova och Eolus har tillsammans investerat i Långmarkens vindkraftpark i Värmland. Vindkraftparken består av 8 Vestasturbiner som kommer att leverera grön el till befolkningen i Värmland under åratal framöver. Vindkraftparken har också bidragit till att skapa nya lokala jobb och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.   

Förnybar energi av sjövindar från Vänern

EU och dess medlemsländer har mål för att öka produktionen av förnybar energi och minska koldioxidutsläppen. Investeringarna i vindkraft har ökat kraftigt i Sverige det senaste decenniet och EU har stöttat utvecklingen av hållbara energikällor på många olika sätt de senaste åren. Ett av de senaste exemplen är finansieringen av den nya vindkraftparken Långmarken i Sverige, som ligger vid sidan av EU:s största sjö – Vänern. Här drar vindkraftparken nytta av de kraftiga sjövindarna.

För att bidra till de gemensamma EU-målen och för att leverera förnybar energi till EU:s invånare, har den Europeiska investeringsbanken (EIB), Mirova och Eolus tillsammans investerat i byggnationen av Långmarkens vindkraftpark.

Vindkraftparken invigdes i juni 2017 och de åtta vindkraftverken producerar runt 80 000 000 kilowattimmar per år, vilket kan försörja runt 40 000 personer i Värmland med förnybar el.

Vindkraftparken bidrar till att nå både de europeiska och de svenska målen för att skapa förnybar energi och minska koldioxidutsläppen.

Fakta och siffror
  • Vindkraftparken består av 8 vindkraftverk
  • 6 av vindkraftverken har förvärvats av EIB och Mirova-Eurofideme 3, en fond för förnybar energi som förvaltas av Mirova
  • Långmarken var det första projektet i Sverige som Europeiska investeringsbanken finansierade under europeiska investeringsfonden (EFSI)
  • Vindkraftparken ska producera 80 miljoner kilowattimmar el per år
  • Vindkraftparken producerar tillräckligt med förnybar el för att försörja 40 000 personer
  • Vindkraftparken ligger vid Vänern och drar fördelar av sjöns starka vindar
Samordnare:
Mirova
Partners:
Eolus, Mirova
Plats:
Sverige, Kristinehamn, Värmland
Tidsram:
2016 - 2018
ECAS Login