investEU
Sdílet

Energetikum – Živoucí laboratoř

Výzkum energeticky účinných a nákladově efektivních budov budoucnosti

O projektu

Výzkumný objekt Energetikum v areálu rakouské Univerzity aplikovaných věd v Burgenlandu je špičkovým experimentálním pracovištěm. Vědci zde provádějí studie jednotlivých funkcí budovy s ohledem na chování jejích obyvatel. Cílem je najít způsoby, jak maximalizovat pohodlí bydlení a minimalizovat energetickou náročnost budov.

Inovativní výzkum úspory zdrojů a efektivního využívání energie

Living Lab je výzkumné zařízení, které již v rané fázi umožňuje začlenit požadavky uživatelů do vývoje. Tato okamžitá zpětná vazba může být zahrnuta do výzkumu, což šetří peníze, čas i zdroje. Energetikum v rakouském Pinkafeldu je toho příkladem. Výzkumní pracovníci, zaměstnanci a studenti jej využívají k hledání způsobů, jak proměnit budovy budoucnosti v účinné a inteligentní zásobárny energie.

V budově se nachází 850 m² experimentálních prostor, v nichž je rozmístěno 2 000 senzorů. Budova nabízí co největší pohodlí za optimálního využití zdrojů. Vědci se snaží najít způsob, jak řešit dodávky, skladování a distribuci energie, a jak za pomoci chytrých senzorů zajistit jejich konektivitu a optimalizovat provoz budovy.

„Energetikum sehrává důležitou úlohu v energetické revoluci, jelikož vytváří technický základ pro účinnější využívání systémů energie z obnovitelných zdrojů. Bez financování ze strany EU bychom toho nikdy nedosáhli,“ přiznává prof. Christian Heschl z Univerzity aplikovaných věd v Burgenlandu.

Energetikum získalo v roce 2015 environmentální ocenění „klimaaktiv Bronze“.

© Obrazů: View / J. Vass, FH Burgenland, Roman Huditsch 

Fakta a čísla
  • 16 trvalých a 12 flexibilních pracovních míst
  • 850 m² nejmodernějších výzkumných prostor
  • Laboratoř pro pokusy v oblasti skladování energie a vytápění, systémů větrání a klimatizace
Koordinátor:
Univerzita aplikovaných věd spolkové země Burgenland a Forschung Burgenland (vědecké centrum univerzity)
Finanční prostředky EU:
EUR 2 240 000
Partneři:
N/A
Místo:
Rakousko, Pinkafeld, Burgenland
Časový rámec:
2014 - 2020
ECAS Login