investEU
Споделете

Energetikum – жива лаборатория

Изследване, което цели сградите на бъдещето да бъдат енергийно ефективни и икономически рентабилни

За този проект

Сградата за изследвания Energetikum в университета по приложни науки в Бургенланд е модерно експериментално съоръжение. Изследователите извършват проучвания във връзка с функционирането на сградите, като отчитат поведението на техните ползватели. Целта е да се намерят начини за оптимизиране на удобствата, като едновременно с това се сведат до минимум енергийните потребности на сградите.

Новаторски изследвания за икономии на ресурси и живот в условията на енергийна ефективност

Живата лаборатория е изследователско съоръжение и метод, който дава възможност за интегриране на изискванията на ползвателите на ранен етап от разработването. Тази незабавна обратна връзка може да бъде включена в изследователския процес, като в същото време ще доведе до спестяване на пари, време и ресурси. Пример в това отношение е Energetikum в Пинкафелд, Австрия. Изследователи, персонал и студенти го използват, за да открият начини за превръщане на сградите на бъдещето в ефективни и интелигентни „складове“ за енергия.

Сградата разполага с площ от 850m² за научни изследвания и 2000 сензора. Тя съчетава максимално удобство с оптимално използване на ресурсите. Разработват се решения в областта на снабдяването с енергия, нейното съхраняване и разпределение, свързаността между тях и оптимизирането на използването на сградите, като се използват интелигентни датчици.

„Energetikum играе важна роля в енергийната революция, като полага технологичните основи за по-ефективно използване на системи за възобновяема енергия. Това нямаше да бъде възможно без финансирането от ЕС“, казва проф. Кристиан Хешл от университета за приложни науки в Бургенланд.

През 2015 г. Energetikum получи наградата в областта на околната среда „Klimaaktiv Bronze“.

© Снимки: View / J. Vass, FH Burgenland, Roman Huditsch 

Факти и цифри
  • 16 постоянни и 12 гъвкави работни места
  • 850m² модерно изследователско пространство
  • Лаборатория за системи за съхраняване на енергия и отопление, вентилация и климатизация
Координатор:
Университетът по приложни науки в Бургенланд и Forschung Burgenland (филиалът на университета за научни изследвания)
Финансиране от ЕС:
EUR 2 240 000
Партньори:
N/A
Местоположение:
Австрия, Пинкафелд, Бургенланд
Етапи:
2014 - 2020
ECAS Login