investEU
Dela

Dragon – ett innovativt sätt att bygga tunnlar

Utvinning och användning av mineralresurser med Dragonteknik

Om detta projekt

När man bygger tunnlar schaktas flera miljoner kubikmeter berg som sedan ofta används för att fylla deponier. Tack vare Dragontekniken kan bergmassorna analyseras och sorteras på plats. Värdefulla mineraler kan avskiljas och användas inom keramik- och stålindustrin.

European know-how drives Austrian project

Partners from across the continent contributed to DRAGON’s success
Robert Galler: proud to have worked with specialists from across Europe on the DRAGON project

The EU-funded DRAGON project has developed technology to gather information about properties of tunnel muck so that it can be recycled. Led by Robert Galler of Austria’s Montanuniversität Leoben, the project wouldn’t have been possible without the support of partners from across Europe. “DRAGON is the best example to show the importance of interdisciplinary exchange in Europe. It is excellent that this is promoted by the EU,” says Galler.

Austrian construction company PORR brought its tunnelling expertise to bear and British firm PE North West Europe supplied the software. Online analytical know-how was provided by German measurement technology specialist Indutech and the DRAGON technology was tested by German tunnel boring machine manufacturer Herrenknecht. Swiss company B+G was responsible for material management, while French construction materials expert Jacques Burdin also gave valuable input.

European grant provides big opportunity for young scientist

Austrian geology student conducts essential research for EU-backed project
Montanuniversität Leoben student Melanie Krüger

Melanie Krüger is studying raw materials geology in the department of subsurface engineering at Austria’s Montanuniversität Leoben. For her thesis, she is conducting research on chemical analyses that are essential for the EU-funded DRAGON project.

The project has developed technology to gather information about properties of tunnelling debris quickly so that it can be reused. “I test the properties of tunnel excavation material, which is necessary to determine how it can be further used – as bulk material for example. It could thus play a very important role in the building materials industry in the future,” explains Melanie.

“The EU grant was definitely very important for implementing the DRAGON project”, adds the young scientist. “I believe that EU grants are very important for universities, as I would also like to be able to work with innovative projects such as DRAGON in the future, and thus have the opportunity to show my potential.”

Dragon utnyttjar schaktmassor från tunnelbyggen

Runt 800 miljoner berg schaktas av tunnelbyggen runtom i Europa. Universitetet i Leoben i Österrike och Dragonkonsortiet har utvecklat en teknik för att utvinna mineraltillgångar från bergschaktet. 

Digital analys gör det möjligt att sortera materialet på plats. Mineralerna kan sedan förädlas inom industrin, bland annat för att tillverka cement, stål, keramik och glas. 

Metoden har testats av projektets partner Herrenknecht. Projektet har kostat 4,5 miljoner euro och fått stöd av EU. 

– Tack vare EU-bidragen har vi och våra europeiska partner lyckats utveckla en innovativ teknik som gör att industrin kan använda värdefullt schaktmaterial på ett hållbart sätt, säger projektledaren professor Robert Galler.

Fakta och siffror
  • Mineralutvinningen beräknas generera ett mervärde på 150 miljoner euro om året
  • Dragon minskar föroreningar, koldioxidutsläpp och deponering
  • Sju projektpartner från fem europeiska länder
Samordnare:
Universitetet i Leoben (Montanuniversität Leoben)
EU:s stöd och program:
EUR 3 200 000
Partners:
PORR Bau GmbH (Österrike), Herrenknecht AG (Tyskland), B+G Betontechnologie + Materialbewirtschaftung AG (Schweiz), Jacques Burdin Ingenieur Conseil (Frankrike), PE North West Europe Limited (Storbritannien), Indutech instruments GmbH (Tyskland)
Plats:
Österrike, Leoben, Steiermark
Tidsram:
2012 - 2015
ECAS Login