investEU
Zdieľajte

DRAGON – inovatívny prístup k razeniu tunelov

Získavanie a využívanie nerastných surovín vďaka technológii DRAGON

O tomto projekte

Stavba tunelov si vyžaduje výkop niekoľkých miliónov metrov kubických hornín, ktoré často končia ako skládky. Vďaka technológii DRAGON je možné horniny analyzovať a roztriediť priamo na mieste. Cenné nerastné suroviny sa použijú na spracovanie v odvetviach, ako je napríklad keramický a oceliarsky priemysel.

European know-how drives Austrian project

Partners from across the continent contributed to DRAGON’s success
Robert Galler: proud to have worked with specialists from across Europe on the DRAGON project

The EU-funded DRAGON project has developed technology to gather information about properties of tunnel muck so that it can be recycled. Led by Robert Galler of Austria’s Montanuniversität Leoben, the project wouldn’t have been possible without the support of partners from across Europe. “DRAGON is the best example to show the importance of interdisciplinary exchange in Europe. It is excellent that this is promoted by the EU,” says Galler.

Austrian construction company PORR brought its tunnelling expertise to bear and British firm PE North West Europe supplied the software. Online analytical know-how was provided by German measurement technology specialist Indutech and the DRAGON technology was tested by German tunnel boring machine manufacturer Herrenknecht. Swiss company B+G was responsible for material management, while French construction materials expert Jacques Burdin also gave valuable input.

European grant provides big opportunity for young scientist

Austrian geology student conducts essential research for EU-backed project
Montanuniversität Leoben student Melanie Krüger

Melanie Krüger is studying raw materials geology in the department of subsurface engineering at Austria’s Montanuniversität Leoben. For her thesis, she is conducting research on chemical analyses that are essential for the EU-funded DRAGON project.

The project has developed technology to gather information about properties of tunnelling debris quickly so that it can be reused. “I test the properties of tunnel excavation material, which is necessary to determine how it can be further used – as bulk material for example. It could thus play a very important role in the building materials industry in the future,” explains Melanie.

“The EU grant was definitely very important for implementing the DRAGON project”, adds the young scientist. “I believe that EU grants are very important for universities, as I would also like to be able to work with innovative projects such as DRAGON in the future, and thus have the opportunity to show my potential.”

Vďaka projektu DRAGON majú horniny z tunelov ďalšie využitie

V celej Európe sa pri razení tunelov vyťaží približne 800 miliónov ton hornín. Univerzita v rakúskom Leobene a ďalší členovia konzorcia DRAGON vypracovali technológiu na ťažbu nerastných surovín z týchto hornín. 

Digitálna analýza umožňuje roztriedenie hornín na mieste. Mineráli je potom možné použiť na spracovanie v rôznych odvetviach vrátane výroby cementu, ocele, keramiky a skla. 

Tento postup bol testovaný projektovým partnerom Herrenknecht. Náklady na projekt predstavujú 4,5 mil. EUR a sú financované z prostriedkov EÚ. 

„Vďaka finančnej podpore EÚ sme spolu s našimi európskymi partnermi dokázali vytvoriť inovatívny technologický prístup, ktorý umožňuje priemyselné využitie hodnotného vyťaženého materiálu trvalo udržateľným spôsobom,“ hovorí vedúci projektu, profesor Robert Galler.

Fakty a čísla
  • Ťažba nerastných surovín by mala vytvárať pridanú hodnotu 150 miliónov EUR ročne
  • Technológia DRAGON znižuje znečisťovanie, emisie CO2 a redukuje skládky
  • 7 projektových partnerov z 5 európskych krajín
Koordinátor:
Ťažba nerastných surovín by mala vytvárať pridanú hodnotu 150 miliónov EUR ročne Technológia DRAGON znižuje znečisťovanie, emisie CO2 a redukuje skládky 7 projektových partnerov z 5 európskych krajín
Finančné prostriedky EÚ:
EUR 3 200 000
Partneri:
PORR Bau GmbH (Rakúsko), Herrenknecht AG (Nemecko), B+G Betontechnologie + Materialbewirtschaftung AG (Švajčiarsko), Jacques Burdin Ingenieur Conseil (Francúzsko), PE North West Europe Limited (Spojené kráľovstvo), Indutech instruments GmbH (Nemecko)
Miesto:
Rakúsko, Leoben, Štajersko
Časový rámec:
2012 - 2015
ECAS Login