investEU
Udostępnij

DRAGON – innowacyjne podejście do drążenia tuneli

Wydobycie i wykorzystanie surowców mineralnych dzięki technologii DRAGON

O projekcie

Z budową tuneli wiąże się wydobycie kilku milionów metrów sześciennych urobku, który zwykle trafia na składowiska odpadów. Dzięki technologii DRAGON materiał ten może zostać zbadany i posortowany od razu na miejscu. Cenne surowce mineralne są oddzielane i przeznaczane do wykorzystania w przemyśle, np. ceramicznym i stalowym.

European know-how drives Austrian project

Partners from across the continent contributed to DRAGON’s success
Robert Galler: proud to have worked with specialists from across Europe on the DRAGON project

The EU-funded DRAGON project has developed technology to gather information about properties of tunnel muck so that it can be recycled. Led by Robert Galler of Austria’s Montanuniversität Leoben, the project wouldn’t have been possible without the support of partners from across Europe. “DRAGON is the best example to show the importance of interdisciplinary exchange in Europe. It is excellent that this is promoted by the EU,” says Galler.

Austrian construction company PORR brought its tunnelling expertise to bear and British firm PE North West Europe supplied the software. Online analytical know-how was provided by German measurement technology specialist Indutech and the DRAGON technology was tested by German tunnel boring machine manufacturer Herrenknecht. Swiss company B+G was responsible for material management, while French construction materials expert Jacques Burdin also gave valuable input.

European grant provides big opportunity for young scientist

Austrian geology student conducts essential research for EU-backed project
Montanuniversität Leoben student Melanie Krüger

Melanie Krüger is studying raw materials geology in the department of subsurface engineering at Austria’s Montanuniversität Leoben. For her thesis, she is conducting research on chemical analyses that are essential for the EU-funded DRAGON project.

The project has developed technology to gather information about properties of tunnelling debris quickly so that it can be reused. “I test the properties of tunnel excavation material, which is necessary to determine how it can be further used – as bulk material for example. It could thus play a very important role in the building materials industry in the future,” explains Melanie.

“The EU grant was definitely very important for implementing the DRAGON project”, adds the young scientist. “I believe that EU grants are very important for universities, as I would also like to be able to work with innovative projects such as DRAGON in the future, and thus have the opportunity to show my potential.”

DRAGON – efektywne wykorzystanie urobku z drążenia tuneli

Podczas budowy tuneli w Europie wydobywanych jest około 800 mln ton urobku. Uniwersytet w Leoben w Austrii i jego partnerzy z konsorcjum DRAGON wspólnie opracowali technologię odzyskiwania surowców mineralnych z urobku powstającego przy drążeniu tuneli. 

Cyfrowa analiza urobku umożliwia sortowanie na miejscu takiego materiału. Surowce mineralne mogą zostać następnie wykorzystane do przetworzenia w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w sektorze produkcji cementu, stali, ceramiki i szkła. 

Proces ten przetestowała firma Herrenknecht, będąca partnerem projektu. Koszty projektu wynoszą 4,5 mln euro i są pokrywane ze środków UE. 

„Dzięki finansowaniu z budżetu UE mogliśmy razem z naszymi europejskimi partnerami opracować innowacyjną technologię, która pozwoli na przemysłowe wykorzystanie wartościowych materiałów z urobku w zrównoważony sposób” – powiedział kierownik projektu prof. Robert Galler.

Fakty i liczby
  • Wydobycie surowców mineralnych powinno tworzyć wartość dodaną w wysokości 150 mln euro rocznie
  • Technologia DRAGON pozwala ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, emisje CO2 i ilość odpadów na wysypiskach
  • 7 partnerów projektu pochodzących z 5 europejskich krajów
Koordynator:
Uniwersytet w Leoben (Montanuniversität Leoben)
Wsparcie ze środków unijnych:
EUR 3 200 000
Partnerzy:
PORR Bau GmbH (Austria), Herrenknecht AG (Niemcy), B+G Betontechnologie + Materialbewirtschaftung AG (Szwajcaria), Jacques Burdin Ingenieur Conseil (Francja), PE North West Europe Limited (Wielka Brytania), Indutech instruments GmbH (Niemcy)
Miejsce:
Austria , Leoben, Styria
Termin realizacji :
2012 - 2015
ECAS Login