investEU
Jaa

DRAGON – innovatiivinen tunnelinrakennustapa

DRAGON-tekniikka mahdollistaa mineraalien talteenoton ja hyödyntämisen

Tietoa tästä hankkeesta

Tunnelien rakentamisen yhteydessä louhitaan miljoonia kuutiometrejä kiveä. Louhittu aines päätyy usein maankaatopaikalle. DRAGON-tekniikan avulla kiviaines voidaan analysoida ja lajitella jo työmaalla. Arvokkaat mineraalit voidaan erotella myöhempää jalostusta varten esimerkiksi keramiikka- ja terästeollisuuden tarpeisiin.

European know-how drives Austrian project

Partners from across the continent contributed to DRAGON’s success
Robert Galler: proud to have worked with specialists from across Europe on the DRAGON project

The EU-funded DRAGON project has developed technology to gather information about properties of tunnel muck so that it can be recycled. Led by Robert Galler of Austria’s Montanuniversität Leoben, the project wouldn’t have been possible without the support of partners from across Europe. “DRAGON is the best example to show the importance of interdisciplinary exchange in Europe. It is excellent that this is promoted by the EU,” says Galler.

Austrian construction company PORR brought its tunnelling expertise to bear and British firm PE North West Europe supplied the software. Online analytical know-how was provided by German measurement technology specialist Indutech and the DRAGON technology was tested by German tunnel boring machine manufacturer Herrenknecht. Swiss company B+G was responsible for material management, while French construction materials expert Jacques Burdin also gave valuable input.

European grant provides big opportunity for young scientist

Austrian geology student conducts essential research for EU-backed project
Montanuniversität Leoben student Melanie Krüger

Melanie Krüger is studying raw materials geology in the department of subsurface engineering at Austria’s Montanuniversität Leoben. For her thesis, she is conducting research on chemical analyses that are essential for the EU-funded DRAGON project.

The project has developed technology to gather information about properties of tunnelling debris quickly so that it can be reused. “I test the properties of tunnel excavation material, which is necessary to determine how it can be further used – as bulk material for example. It could thus play a very important role in the building materials industry in the future,” explains Melanie.

“The EU grant was definitely very important for implementing the DRAGON project”, adds the young scientist. “I believe that EU grants are very important for universities, as I would also like to be able to work with innovative projects such as DRAGON in the future, and thus have the opportunity to show my potential.”

DRAGON – Tunneleista louhittu kivi hyötykäyttöön

Tunnelihankkeissa eri puolilla Eurooppaa louhitaan noin 800 miljoonaa tonnia kiveä. Itävaltalainen Leobenin yliopisto ja muut DRAGON-hankkeen kumppanit ovat kehittäneet tekniikan, jonka avulla kivestä voidaan erottaa mineraaleja. 

Tekniikan ansiosta kiviaines voidaan lajitella jo rakennustyömaalla digitaalisen analyysin avulla. Mineraaleja voidaan hyödyntää jatkojalostukseen esimerkiksi sementti-, teräs-, keramiikka- ja lasiteollisuudessa. 

Menetelmää on testannut Herrenknecht, joka on yksi hankekumppaneista. Hanke maksoi noin 4,5 miljoonaa euroa, ja se oli mahdollista toteuttaa EU-rahoituksen tuella. 

”EU-rahoituksen ansiosta olemme eurooppalaisten kumppaniemme kanssa voineet kehittää innovatiivisen tekniikan, jonka avulla arvokkaat louhitut mineraalit saadaan teollisuuden käyttöön kestävällä tavalla”, sanoo hankkeen johtaja professori Robert Galler.

Faktoja ja lukuja
  • Mineraalien talteenotto voi luoda lisäarvoa 150 miljoonaa euroa vuodessa
  • DRAGON vähentää ympäristön pilaantumista, hiilidioksidipäästöjä ja jätemaan määrää
  • Hankkeeseen osallistuu seitsemän kumppania viidestä Euroopan maasta
Koordinaattori:
Montanuniversität Leoben
EU-rahoitus:
EUR 3 200 000
Yhteistyökumppanit:
PORR Bau GmbH (Itävalta), Herrenknecht AG (Saksa), B+G Betontechnologie + Materialbewirtschaftung AG (Sveitsi), Jacques Burdin Ingenieur Conseil (Ranska), PE North West Europe Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Indutech instruments GmbH (Saksa)
Sijainti:
Itävalta , Leoben, Steiermark
Aikataulu:
2012 - 2015
ECAS Login