investEU
Dalīties

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra būvniecība Torņakalnā turpinās

ES finansējums nodrošina modernas telpas vairākām fakultātēm un institūtiem

Par šo projektu

Eiropas Investīciju banka piešķīrusi 30 miljonus eiro Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rīgā būvniecības otrajai kārtai. Jaunās ēkas nodrošinās modernas telpas vairākām universitātes fakultātēm un institūtiem.

LU jaunās ēkas – moderna nākotne jau šodien

Viens no jaunākajiem un vērienīgākajiem ES finansētajiem projektiem ir augstākās izglītības jomā. EIB 2017. gada vasarā piešķīra 30 miljonu eiro finansējumu LU Akadēmiskā centra otrā posma attīstībai Rīgā, Torņakalnā. Finansējums piešķirts, pateicoties Eiropas Stratēģisko investīciju fondam jeb “Junkera plānam”.

LU Akadēmiskajā centrā kopš 2015. gada darbojas Dabas māja. Tajā darbojas Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas fakultātes, kā arī ir izvietotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas. Centra attīstības otrajā posmā uzsākta Zinātņu mājas celtniecība, kurā koncentrēsies zinātniskie institūti, kā arī daļa no medicīnas, fizikas un matemātikas fakultātēm. Savukārt Rakstu mājā izvietosies Humanitāro un Sociālo zinātņu fakultātes, kā arī šī virziena zinātniskie institūti.

Otrā posma projektu īstenošanai nepieciešami 90 miljoni eiro. Projektēšanu, būvniecī̄bu un ē̄ku aprīkošanu paredzēts pabeigt līdz 2021. gadam, piesaistot līdzekļus no ES, investīciju bankām, Latvijas valsts budžeta un LU ieņēmumiem. Piešķirtie 30 miljoni eiro būs jāatmaksā, taču tas ir ilgtermiņa aizdevums – uz 25 gadiem, un tā nosacījumi ir labvēlīgāki nekā tad, ja aizdevuma līgums tiktu noslēgts ar kādu no komercbankām.

LU nolēma izmantot Eiropas Komisijas investīciju līdzekļus jaunā Akadēmiskā centra tālākai attīstībai pēc tam, kad EIB un Ziemeļvalstu Investīciju bankas speciālisti 2016. - 2017. gadā veica LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sociālekonomisko ieguvumu izvērtējumu. Izvērtējumā secināts, ka projekts atbilst Eiropas Stratēģisko investīciju fonda nosacījumiem.

“EIB piešķirtais finansējums ir apliecinājums, ka LU ir stabils un uzticams sadarbības partneris. Augstākās izglītības un zinātnes attīstība ir ne tikai mūsu stratēģiskais mērķis, bet arī ES prioritāte,” sacīja LU rektors prof. Indriķis Muižnieks un piebilda, ka “tas ir ieguldījums, par kura atdošanu mēs esam pārliecināti, jo tam ir ļoti daudz pozitīvo efektu, kaut vai infrastruktūras izmaksu ietaupījumā.”

Pēc centra pabeigšanas vairākas universitātes fakultātes un pakalpojumi, kas šobrīd izkaisīti pa visu Rīgu novecojošās telpās, tiks koncentrēti Torņakalnā. 

Fakti un skaitļi
  • Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs tika atvērts 2015. gadā un tajā atrodas Ķīmijas, Bioloģijas, kā arī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes.
  • Būvniecības otrajā kārtā tiks uzbūvētas telpas Medicīnas, Fizikas un Matemātikas, kā arī Humanitāro zinātņu un Sociālo zinātņu fakultātēm.
  • Tāpat centrā atradīsies zinātniskie institūti.
  • Projekta izmaksas veido 90 miljonus eiro, no kuriem 30 miljonus eiro nodrošina ES finansējums.
Koordinators:
Latvijas Universitāte
ES finansējums:
EUR 30 000 000
Partneri:
LNK Industries Group
Atrašanās vieta:
Latvija, Rīga
Laikposms:
2017 - 2021
ECAS Login