investEU
Dela

Renare luft i Małopolska

Invånarna får hjälp med att förbättra luften

Om detta projekt

Polska städer är bland de mest förorenade i Europa. För att öka invånarnas livskvalitet har flera städer i Małopolska-regionen skapat ett nätverk av miljökonsulter som ska hjälpa till att minska utsläppen.

Małopolskie region increases its international activity

Phase 1 of the ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ project – funded by the EU’s LIFE environmental instrument – is coming to an end. To mark the occasion, Małopolskie regional government representatives took part in a discussion about the future of LIFE in the European Parliament. Held on 10 October 2017, it was a prime opportunity to present the project and its initial results to an international audience.

Representatives from the Polish region also participated in a LIFE opening conference in Bologna and a LIFE congress in Lisbon. At the same time, project partner Kraków Smog Alarm began working with non-governmental organisations in Bulgaria, the Czech Republic and the Balkans.

The region will soon have another chance to show how successful ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ has been. Project coordinators will attend the UN Climate Summit and Clean Air Forum in Paris. A group from Hungary will also visit Małopolskie to learn about the good practices developed by the project.

Eco-advisers get to work in Poland’s Małopolskie region

Eco-advisers have recently undertaken a number of information and educational activities in Poland’s Małopolskie region. People have received advice on exchanging their heating systems for more eco-friendly versions, energy efficiency modernisation and available support programmes at events organised by municipalities.

However, the eco-advisers’ main focus is on informing residents about rules under the region’s smog prevention resolution, which came into force on 1 July 2017. They distributed hundreds of booklets and leaflets, along with reminders of the need to turn up the heating in winter.

Since late 2016, eco-advisers have helped and advised 127,000 residents, organised 1,300 public meetings for 26,000 people and given 317 school presentations for 12,400 people. They have also performed 725 waste incineration inspections and evaluated the environmental performance of 1,000 private and public buildings using thermographic cameras.

Małopolska kämpar för renare luft

Hushållens föråldrade uppvärmningssystem är den största orsaken till smogen i Małopolska-regionen i Polen. De regionala myndigheterna och deras partner har nu startat ett program för renare luft i regionen.

68 miljökonsulter hjälper invånarna att välja bra värmepannor och hitta finansiering för att byta ut gamla uppvärmningssystem. De ger också kurser om energieffektiva byggnader och användning av fasta bränslen.

Den 23 januari 2017 antog det regionala rådet ett förbud mot att använda kolbaserade produkter som bränsle i regionen från och med den 1 juli samma år. Värmepannor och eldstäder som installeras efter det datumet måste uppfylla stränga utsläppsnormer. De värmepannor som inte uppfyller kraven ska tas ur bruk senast år 2023.

Fakta och siffror
 • Man beräknar att över 98 % av invånarna i Małopolska andas in luft som innehåller över tio gånger mer cancerframkallande ämnen än vad som är tillåtet
 • 62 partner ingår i projektet, bland andra städer i Małopolska-regionen, det hydrometerologiska institutet i Slovakien och det tjeckiska miljöministeriet
 • Över 100 nya jobb har skapats, bland annat för miljökonsulter
 • Budgeten är på cirka 70 miljoner zloty, varav 42 miljoner kommer från EU

Partners:

 • Regionen Małopolska
 • Regionen Övre Schlesien
 • Kraków och 55 förvaltningsområden i Małopolska
 • Krakóws förening för smogvarning
 • Nationella energisparbyrån
 • Vito-institutet i Belgien
 • Hydrometerologiska institutet, Slovakien
 • Miljöministeriet, Tjeckien
Samordnare:
Regionkontoret i Małopolska
EU:s stöd och program:
EUR 9 914 871
Partners:
Se basfakta
Plats:
Polen, Regionen Małopolska
Tidsram:
2015 - 2023
ECAS Login