investEU
Udostępnij

Poprawa jakości powietrza w Małopolsce

Samorząd Małopolski wdraża kompleksowy program ochrony powietrza w regionie

O projekcie

W celu przyspieszenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce, samorząd województwa i gminy stworzyły wspólnie sieć eko-doradców. W trosce o ludzkie zdrowie i dążąc do ograniczenia emisji szkodliwych substancji eko-doradcy informują mieszkańców, jak zwiększyć energooszczędność ich domów, wybrać ekologiczne urządzenia grzewcze i sfinansować ich wymianę.

Małopolska walczy o lepsze powietrze

Główną przyczyną smogu w Małopolsce jest wykorzystywanie do ogrzewania gospodarstw domowych przestarzałych, niespełniających żadnych norm kotłów i pieców oraz paliw najniższej jakości, tj. mułów i flotów węglowych.  

W trosce o zdrowie mieszkańców Województwo Małopolskie wraz z partnerami realizuje program poprawy jakości powietrza w Małopolsce. W ramach projektu stworzono miejsca pracy dla 60 eko-doradców, którzy pomagają mieszkańcom w wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych i poprawie efektywności energetycznej domów. Dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza w regionie. Eko-doradcy prowadzą szkolenia na temat efektywności energetycznej budynków i prawidłowego spalania paliw stałych, służą radą w zakresie wyboru urządzeń oraz pomagają uzyskać dofinansowanie na wymianę kotłów. 

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę antysmogową dla całego województwa. Na mocy uchwały już od 1 lipca br. będzie obowiązywał całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa, a wszystkie kotły i kominki montowane po tej dacie będą musiały spełniać normy ekoprojektu. Do 2023 roku znikną wszystkie kotły niespełniające norm emisji.

Udostępnij
Fakty i liczby
 • Jakość powietrza w Małopolsce wymaga natychmiastowej i zdecydowanej poprawy. Ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne normy rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz poziomy pyłu PM2,5
 • W projekcie LIFE uczestniczy 62 partnerów, w tym gminy z regionu Małopolski, organizacje pozarządowe, partnerzy z województwa śląskiego, Czech, Słowacji i Belgii
 • Utworzenie 100 nowych miejsc pracy, w tym stanowisk eko-doradców, które wspierają realizację programu ochrony powietrza
 • Budżet projektu to ok. 70 mln zł, z czego 42 mln zł pochodzi ze środków UE programu LIFE

Partnerzy:

 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Śląskie
 • Kraków i 54 małopolskie gminy
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Instytut VITO z Belgii
 • Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny
 • Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej
Koordynator:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wsparcie ze środków unijnych:
EUR 9 914 871
Partnerzy:
Zobacz informacje ogólne
Miejsce:
Polska, Małopolska
Termin realizacji :
2015 - 2023
ECAS Login