investEU
Dalytis

Švaresnis oras Mažosios Lenkijos vaivadijoje

Gyventojams padedama gerinti oro kokybę

Apie šį projektą

Lenkijos miestai yra vieni iš labiausiai užterštų Europoje. Kad gyvenimo kokybė juose pagerėtų, Mažosios Lenkijos vaivadijos miestai sutelkė jėgas ir sukūrė konsultantų ekologijos klausimais tinklą. Šie konsultantai padeda vietos žmonėms rasti geriausius taršos mažinimo būdus ir gauti reikiamų lėšų jiems taikyti.

Małopolskie region increases its international activity

Phase 1 of the ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ project – funded by the EU’s LIFE environmental instrument – is coming to an end. To mark the occasion, Małopolskie regional government representatives took part in a discussion about the future of LIFE in the European Parliament. Held on 10 October 2017, it was a prime opportunity to present the project and its initial results to an international audience.

Representatives from the Polish region also participated in a LIFE opening conference in Bologna and a LIFE congress in Lisbon. At the same time, project partner Kraków Smog Alarm began working with non-governmental organisations in Bulgaria, the Czech Republic and the Balkans.

The region will soon have another chance to show how successful ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ has been. Project coordinators will attend the UN Climate Summit and Clean Air Forum in Paris. A group from Hungary will also visit Małopolskie to learn about the good practices developed by the project.

Eco-advisers get to work in Poland’s Małopolskie region

Eco-advisers have recently undertaken a number of information and educational activities in Poland’s Małopolskie region. People have received advice on exchanging their heating systems for more eco-friendly versions, energy efficiency modernisation and available support programmes at events organised by municipalities.

However, the eco-advisers’ main focus is on informing residents about rules under the region’s smog prevention resolution, which came into force on 1 July 2017. They distributed hundreds of booklets and leaflets, along with reminders of the need to turn up the heating in winter.

Since late 2016, eco-advisers have helped and advised 127,000 residents, organised 1,300 public meetings for 26,000 people and given 317 school presentations for 12,400 people. They have also performed 725 waste incineration inspections and evaluated the environmental performance of 1,000 private and public buildings using thermographic cameras.

Mažoji Lenkija kovoja už švaresnį orą

Pagrindinė smogo Mažosios Lenkijos vaivadijoje priežastis – pasenusios gyvenamųjų namų šildymo sistemos. Regioninės valdžios institucijos ir jų partneriai pradėjo vykdyti regiono oro kokybės gerinimo programą.

Taip sukurta 68 konsultantų ekologijos klausimais darbo vietų. Jie padeda gyventojams pasirinkti gerus katilus ir gauti lėšų senoms šildymo sistemoms pakeisti. Be to, jie informuoja žmones, kaip didinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir naudoti kietąjį kurą.

2017 m. sausio 23 d. vaivadijos seimelis uždraudė nuo liepos 1 d. vaivadijoje krosnyse deginti anglių produktus. Po tos datos įrengti katilai ir šildymo prietaisai turi atitikti griežtus išmetamųjų teršalų standartus. Šių standartų neatitinkantys dabartiniai katilai nuo 2023 m. naudojami nebebus.

Faktai ir skaičiai
 • Apskaičiuota, kad daugiau kaip 98 % Mažosios Lenkijos vaivadijos gyventojų kvėpuoja oru, kuriame kancerogeninių medžiagų yra iki 10 kartų daugiau negu didžiausias leistinas kiekis
 • 62 partneriai, tarp kurių – Mažosios Lenkijos vaivadijos miestai, Slovakijos hidrometeorologijos institutas ir Čekijos aplinkos ministerija
 • Daugiau kaip 100 naujų darbo vietų, įskaitant konsultantų ekologijos klausimais darbo vietas
 • Projekto biudžetas – apie 70 mln. zlotų, iš kurių 42 mln. – ES lėšos

Partneriai:

 • Mažosios Lenkijos vaivadija
 • Silezijos vaivadija
 • Krokuva ir 55 Mažosios Lenkijos vaivadijos valsčiai
 • Krokuvos įspėjimo apie smogą asociacija
 • Nacionalinė energijos taupymo agentūra
 • Mokslinių tyrimų centras VITO (Belgija)
 • Slovakijos hidrometeorologijos institutas
 • Čekijos Respublikos aplinkos ministerija
Koordinatorius:
Mažosios Lenkijos vaivadijos Maršalkos tarnyba
ES finansavimas:
EUR 9 914 871
Partneriai:
See background informationSkatīt bendra informacija
Vieta:
Lenkija, Mažosios Lenkijos vaivadija
Trukmė:
2015 - 2023
ECAS Login