investEU
Jaga

Puhtam õhk Väike-Poolas

Elanikud saavad õhukvaliteedi parandamiseks toetust

Projektist

Poola linnad on Euroopas ühed enim saastatumad. Selleks et parandada elanike elukvaliteeti, on Väike-Poola vojevoodkonna linnad ühendanud jõud ökokonsultantide võrgustiku loomiseks. Konsultandid aitavad kohalikul elanikkonnal leida parimad viisid heitkoguste vähendamiseks ja saada selleks rahalist toetust.

Małopolskie region increases its international activity

Phase 1 of the ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ project – funded by the EU’s LIFE environmental instrument – is coming to an end. To mark the occasion, Małopolskie regional government representatives took part in a discussion about the future of LIFE in the European Parliament. Held on 10 October 2017, it was a prime opportunity to present the project and its initial results to an international audience.

Representatives from the Polish region also participated in a LIFE opening conference in Bologna and a LIFE congress in Lisbon. At the same time, project partner Kraków Smog Alarm began working with non-governmental organisations in Bulgaria, the Czech Republic and the Balkans.

The region will soon have another chance to show how successful ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ has been. Project coordinators will attend the UN Climate Summit and Clean Air Forum in Paris. A group from Hungary will also visit Małopolskie to learn about the good practices developed by the project.

Eco-advisers get to work in Poland’s Małopolskie region

Eco-advisers have recently undertaken a number of information and educational activities in Poland’s Małopolskie region. People have received advice on exchanging their heating systems for more eco-friendly versions, energy efficiency modernisation and available support programmes at events organised by municipalities.

However, the eco-advisers’ main focus is on informing residents about rules under the region’s smog prevention resolution, which came into force on 1 July 2017. They distributed hundreds of booklets and leaflets, along with reminders of the need to turn up the heating in winter.

Since late 2016, eco-advisers have helped and advised 127,000 residents, organised 1,300 public meetings for 26,000 people and given 317 school presentations for 12,400 people. They have also performed 725 waste incineration inspections and evaluated the environmental performance of 1,000 private and public buildings using thermographic cameras.

Väike-Poola võitleb puhtama õhu eest

Kodumajapidamiste iganenud küttesüsteemid on Väike-Poolas peamiseks sudu põhjustajaks. Piirkondlikud omavalitsused ja nende partnerid on käivitanud programmi piirkonna õhukvaliteedi parandamiseks.

See on loonud 68 ökokonsultandi töökohta. Nad nõustavad elanikke heade katelde valimisel ja aitavad neil saada rahalist toetust vanade küttesüsteemide asendamiseks. Samuti suurendavad nad inimeste teadlikkust hoonete energiatõhusaks muutmise ja tahkete kütuste kasutamise valdkonnas.

23. jaanuaril 2017 keelustas piirkondlik volikogu söepõhiste toodete põletamise põletusahjudes alates 1. juulist. Pärast seda kuupäeva paigaldatud katlad ja kaminad peavad vastama rangematele heitenormidele. Nendele mittevastavad praegused katlad kõrvaldatakse kasutusest aastaks 2023.

Faktid ja arvud
 • Hinnangute kohaselt hingab 98% Väike-Poola elanikest sisse õhku, milles kantserogeensete ainete tase ületab lubatud piirnormi kuni 10 korda
 • 62 partnerit, sh asjaomase piirkonna linnad, Slovakkia Hüdrometeoroloogia Instituut ja Tšehhi Vabariigi Keskkonnaministeerium
 • Üle 100 uue töökoha, sealhulgas ökokonsultantide omad
 • Projekti eelarve on umbes 70 miljonit zlotti, millest 42 miljonit eraldatakse ELi vahenditest

Partnerid:

 • Väike-Poola vojevoodkond
 • Ülem-Sileesia vojevoodkond
 • Kraków ja 55 Väike-Poola vojevoodkonna haldusüksust
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (Krakówi Suduhäire Ühendus)
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A (Riiklik Energiasäästu Amet)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO Instituut, Belgia)
 • Slovakkia Hüdrometeoroloogia Instituut
 • Tšehhi Vabariigi Keskkonnaministeerium
Koordinaator:
Väike-Poola vojevoodkonna marssali kantselei
ELi-poolne rahastamine:
EUR 9 914 871
Partnerid:
Vaadake üldine informatsioon
Asukoht:
Poola, Väike-Poola vojevoodkond
Ajaraamistik:
2015 - 2023
ECAS Login