investEU
Sdílet

Čistší ovzduší v Malopolsku

Obyvatelé získávají podporu ve svém úsilí o lepší kvalitu ovzduší

O projektu

Polská města patří mezi nejznečištěnější v Evropě. V zájmu lepší kvalitu života obyvatel se města a obce v Malopolském vojvodství spojily a vytvořily síť ekokonzultantů. Tito odborníci radí místním lidem, jak nejlépe snižovat emise a získat finanční prostředky na podporu svého úsilí.

Małopolskie region increases its international activity

Phase 1 of the ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ project – funded by the EU’s LIFE environmental instrument – is coming to an end. To mark the occasion, Małopolskie regional government representatives took part in a discussion about the future of LIFE in the European Parliament. Held on 10 October 2017, it was a prime opportunity to present the project and its initial results to an international audience.

Representatives from the Polish region also participated in a LIFE opening conference in Bologna and a LIFE congress in Lisbon. At the same time, project partner Kraków Smog Alarm began working with non-governmental organisations in Bulgaria, the Czech Republic and the Balkans.

The region will soon have another chance to show how successful ‘Małopolskie in a healthy atmosphere’ has been. Project coordinators will attend the UN Climate Summit and Clean Air Forum in Paris. A group from Hungary will also visit Małopolskie to learn about the good practices developed by the project.

Eco-advisers get to work in Poland’s Małopolskie region

Eco-advisers have recently undertaken a number of information and educational activities in Poland’s Małopolskie region. People have received advice on exchanging their heating systems for more eco-friendly versions, energy efficiency modernisation and available support programmes at events organised by municipalities.

However, the eco-advisers’ main focus is on informing residents about rules under the region’s smog prevention resolution, which came into force on 1 July 2017. They distributed hundreds of booklets and leaflets, along with reminders of the need to turn up the heating in winter.

Since late 2016, eco-advisers have helped and advised 127,000 residents, organised 1,300 public meetings for 26,000 people and given 317 school presentations for 12,400 people. They have also performed 725 waste incineration inspections and evaluated the environmental performance of 1,000 private and public buildings using thermographic cameras.

Malopolsko bojuje za čistší ovzduší

Hlavní příčinou smogu v Malopolském vojvodství jsou zastaralé systémy vytápění domácností. Regionální orgány a jejich partneři zahájili program za zlepšení kvality ovzduší v tomto regionu.

V jeho rámci bylo vytvořeno 68 pracovních míst tzv. ekokonzultantů. Obyvatelům radí, jak si vybrat kvalitní kotel, a pomáhají jim získat finanční prostředky nutné k výměně starého topného zařízení. Poskytují rovněž zasvěcené informace o úpravách budov, tak aby byly energeticky účinné, a o používání pevných paliv.

23. ledna 2017 rada vojvodství vydala zákaz, podle něhož nebude od 1. července povoleno spalování uhelných paliv ve vytápěcích zařízení v tomto regionu. Kotle a krby, které budou zřízeny po tomto datu, musejí splňovat přísné emisní normy. Stávající kotle, které tyto normy nebudou splňovat, budou vyřazeny z provozu do roku 2023.

Fakta a čísla
 • Podle odhadů dýchá více než 98 % obyvatel v Malopolském vojvodství vzduch, v němž jsou překročeny limity obsahu karcinogenních látek, a to až 10krát
 • 62 partnerů, včetně měst ze Malopolského vojvodství, Slovenského hydrometeorologického ústav a Ministerstva životního prostředí České republiky
 • Více než 100 nových pracovních míst, např. míst ekokonzultantů
 • Rozpočet projektu činí přibližně 70 milionů polských zlotých, z toho 42 milionů EUR pochází z fondů EU

Partneři:

 • Malopolské vojvodství
 • Hornoslezské vojvodství
 • Krakov a 55 dalších správních obvodů v Malopolském regionu
 • Krakovská asociace pro smogové výstrahy
 • Národní agentura pro úspory energie S.A.
 • Institut VITO Belgie
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky
Koordinátor:
Vidět obecná informace
Finanční prostředky EU:
EUR 9 914 871
Partneři:
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Místo:
Polsko, Malopolské vojvodství
Časový rámec:
2015 - 2023
ECAS Login