investEU
Dela

Alternativ till antibiotika

Pherecydes Pharma tar itu med viktiga folkhälsoproblem

Om detta projekt

Antibiotikaresistens dödar 25 000 personer i Europa varje år. Det franska företaget Pherecydes Pharma vill göra något åt problemet och har därför utvecklat naturliga alternativ till antibiotika som innehåller bakteriofager (”bakterieätare”) – virus som angriper bakterier. Tack vare EU-bidrag har företaget kunnat bygga en produktionsanläggning för att tillverka sitt nya läkemedel.

Naturlig behandling av bakterieinfektioner räddar liv

Pherecydes Pharma utvecklar fagterapi, en naturlig och långverkande behandling som är ett alternativ eller komplement till antibiotika. Den kan användas för att behandla bakterieinfektioner och motverka antibiotikaresistens. I samarbete med sjukhus har Pherecydes Pharma redan räddat livet på patienter som inte svarade på antibiotika och som gärna ville testa den nya behandlingen.

Företaget fick nästan 2,447 miljoner euro från det europeiska innovationsrådets instrument för små och medelstora företag under 2013–2017 och kommer att få ytterligare 2,246 miljoner euro under 2018–2020. EU-bidraget kommer att användas för att producera bakteriofager i enlighet med god tillverkningssed. Från och med november 2018 ska pengarna gå till att bygga en produktionsanläggning i Nantes (Frankrike) som man hoppas ska få status som läkemedelslaboratorium senast 2020. När anläggningen är i drift kan företaget få ut sin alternativa behandling på marknaden och bidra till att bekämpa ett stort folkhälsoproblem.

Fakta och siffror
  • EU bidrar till 65 % av Pherecydes Pharmas budget
  • Tre sjukhus har tillgång till behandlingen med bakteriofager
  • Sex patienter i Frankrike har blivit botade med företagets metoder
Samordnare:
Jérôme Gabard
EU:s stöd och program:
EUR 2 446 712
Partners:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Plats:
Frankrike, Paris
Tidsram:
2013 - 2020
ECAS Login