investEU
Zdieľajte

Alternatívy k antibiotikám

Spoločnosť Pherecydes Pharma rieši závažné problémy v oblasti verejného zdravia

O tomto projekte

Rezistencia voči antibiotikám zabíja v Európe 25 000 ľudí ročne. Francúzska spoločnosť Pherecydes Pharma vyvinula s cieľom riešiť tento problém prírodné alternatívy k antibiotikám, pričom využila bakteriofágy – vírusy, ktoré infikujú baktérie. Financovanie zo zdrojov EÚ umožnilo tejto spoločnosti vybudovať výrobný závod, v ktorom môže tento nový druh liekov vyrábať.

Prírodná liečba bakteriálnych infekcií zachraňuje životy

Pherecydes Pharma vyvíja fágovú terapiu. Ide o prírodnú a dlhodobú liečbu, ktorá slúži ako alternatíva antibiotík alebo doplnok k nim. Možno ju použiť na liečbu patogénnych bakteriálnych infekcií a boj proti antibiotickej rezistencii. Vďaka spolupráci spoločnosti Pherecydes Pharma s nemocnicami sa už zachránili životy pacientov – dobrovoľníkov, ktorí nereagovali na antibiotickú liečbu.

Spoločnosť dostala 2 446 712 EUR z nástroja Európskej rady pre inováciu určeného pre MSP na obdobie 2013 – 2017 a na roky 2018 – 2020 získa ďalších 2,246 milióna EUR. Toto financovanie zo zdrojov EÚ sa použije na výrobu fágov v súlade s osvedčenými výrobnými postupmi vo farmaceutickej praxi. Od novembra 2018 sa z týchto prostriedkov financuje zriadenie výrobného závodu v Nantes vo Francúzsku; ambíciou je do roku 2020 získať štatút „farmaceutického laboratória“. Nový nástroj umožní zaviesť do praxe túto alternatívnu liečbu, ktorá je odpoveďou na závažný problém verejného zdravia.

Fakty a čísla
  • Finančné prostriedky EÚ predstavujú 65 % rozpočtu spoločnosti Pherecydes Pharma
  • Kliečbe pomocou bakteriofágov majú prístup 3 nemocnice
  • Vo Francúzsku bolo liečených šesť pacientov s použitím metód tejto spoločnosti
Koordinátor:
Jérôme Gabard
Finančné prostriedky EÚ:
EUR 2 446 712
Partneri:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Miesto:
Francúzsko, Paríž
Časový rámec:
2013 - 2020
ECAS Login