investEU
Udostępnij

Alternatywy dla antybiotyków

Firma Pherecydes Pharma opracowuje metody rozwiązania problemu oporności na antybiotyki

O projekcie

Wskutek oporności na antybiotyki w Europie umiera rocznie 25 tys. osób. Poszukując rozwiązań dla tego poważnego problemu zdrowia publicznego, francuskie przedsiębiorstwo Pherecydes Pharma stworzyło naturalne alternatywy dla antybiotyków przy wykorzystaniu bakteriofagów – wirusów zakażających bakterie. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przedsiębiorstwo zbudowało zakład produkcyjny, w którym może wytwarzać ten nowy rodzaj leków.

Naturalne metody leczenia zakażeń bakteryjnych ratują życie ludzkie

Pherecydes Pharma opracowuje terapię fagową – naturalną metodę leczenia o długotrwałych skutkach, która może stanowić alternatywę dla antybiotyków lub wspomagać ich działanie. Fagoterapia może być stosowana w leczeniu zakażeń bakteriami patogennymi oraz w walce z opornością na antybiotyki. Poprzez współpracę ze szpitalami firmie Pherecydes Pharma udało się już uratować życie pacjentom, u których nie nastąpiła reakcja na antybiotyki i którzy zgłosili się do testów

Na lata 2013–2017 przedsiębiorstwo otrzymało 2 446 712 euro z instrumentu na rzecz MŚP Europejskiej Rady ds. Innowacji i otrzyma kolejne 2 246 mln euro na lata 2018–2020. Środki unijne zostaną wykorzystane do produkcji fagów zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania produktów leczniczych. Począwszy od listopada 2018 r. zostaną z kolei przeznaczone na sfinansowanie budowy zakładu produkcyjnego w Nantes, we Francji, którego celem będzie uzyskanie do 2020 r. statusu „laboratorium farmaceutycznego”. Umożliwi to sprzedaż tych alternatywnych produktów leczniczych, które powstały w odpowiedzi na poważny problem zdrowia publicznego.

Fakty i liczby
  • Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 65 proc. budżetu przedsiębiorstwa Pherecydes Pharma
  • Do środków leczniczych na bazie bakteriofagów mają dostęp trzy szpitale
  • We Francji przy użyciu tej metody wyleczono sześciu pacjentów
Koordynator:
Jérôme Gabard
Wsparcie ze środków unijnych:
EUR 2 446 712
Partnerzy:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Miejsce:
Francja, Paryż
Termin realizacji :
2013 - 2020
ECAS Login