investEU
Aqsam

Alternattivi għall-antibijotiċi

Pherecydes Pharma tindirizza kwistjoni tas-saħħa pubblika maġġuri

Dwar dan il-proġett

Ir-reżistenza għall-antibijotiċi tikkawża l-imwiet ta’ 25,000 ruħ kull sena fl-Ewropa. Biex dan jiġi indirizzat, il-kumpanija Franċiża Pherecydes Pharma ħolqot alternattivi naturali għall-antibijotiċi bl-użu tal-batterjofagi – viruses li jinfettaw il-batterji. Il-finanzjament tal-UE għen lill-kumpanija biex jinbena sit ta’ produzzjoni fejn jista’ jiġi mmanifatturat dan it-tip ġdid ta’ mediċina.

It-trattament naturali għall-infezzjonijiet batteriċi jsalva l-ħajjiet

Pherecydes Pharma qiegħda tiżviluppa t-terapija tal-fagi, trattament naturali u fit-tul li jaġixxi bħala alternattiva jew suppliment għall-antibijotiċi. Dan jista’ jintuża biex ifejjaq infezzjonijiet batterjali patoġeniċi u tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antibijotiċi. Permezz tal-ħidma tagħha mal-isptarijiet, Pherecydes Pharma diġà salvat il-ħajja ta’ pazjenti voluntieri li naqsu jirrispondu għall-antibijotiċi.

Il-kumpanija rċeviet €2,446,712 mill-istrument għall-SMEs tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni għall-perjodu 2013-17 u se tirċievi EUR 2.246 miljun għall-2018-20. Dan il-finanzjament tal-UE se jintuża biex jiġu prodotti fagi f’konformità mal-prattika t-tajba tal-manifattura farmaċewtika. Minn Novembru 2018, dan se jiffinanzja l-istabbiliment ta’ sit ta’ produzzjoni f’Nantes, Franza bil-għan li, sal-2020, jikseb l-istatus ta’ “laboratorju farmaċewtiku”. Il-faċilità l-ġdida se tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni ta’ dan it-trattament alternattiv, li hu reazzjoni għall-problema kbira għas-saħħa pubblika.

Fatti u figuri
  • Il-finanzjament tal-UE jammonta għal 65% tal-baġit ta' Pherecydes Pharma
  • Tliet sptarijiet għandhom aċċess għat-trattament tagħha bil-batterjofagi
  • Fi Franza ġew ikkurati 6 pazjenti bl-użu tal-metodi tal-kumpanija
Koordinatur:
Jérôme Gabard
Finanzjament mill-UE:
EUR 2 446 712
Imsieħba:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Lokalità:
Franza, Pariġi
Perjodu ta' żmien:
2013 - 2020
ECAS Login