investEU
Comhroinn

Roghanna eile ar antaibheathaigh

Pherecydes Pharma ag dul i ngleic le fadhb mhór sláinte poiblí

Maidir leis an tionscadal seo

Mar gheall ar an bhfrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach, faigheann 25,000 duine bás in aghaidh na bliana san Eoraip. Chun dul i ngleic leis sin, tá roghanna nádúrtha ar antaibheathaigh ceaptha ag gnólacht Fhrancach, ag Pherecydes Pharma – is é sin, víris a chuireann infhabhtú ar bhaictéir. Le maoiniú ón Aontas Eorpach bhí Pherecydes Pharma in ann suíomh táirgeachta a thógáil áit ar féidir cógas nua a mhonarú.

Beatha daoine á sábháil ag cóir leighis nádúrtha le haghaidh infhabhtuithe

Tá teiripe bhaictéarafagach á forbairt ag Pherecydes Pharma, cóir leighis nádúrtha fadseasmhach agus a rinne ionad rogha mhalartach nó forlíonadh d’antaibheathach. Is féidir í a úsáid chun infhabhtuithe baictéaracha a leigheas agus an fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach a mhaolú. Mar thoradh ar a chuid oibre in ospidéil, tá beatha othar deonach sábháilte cheana féin ag Pherecydes Pharma, othair nach ndearna antaibheathaigh aon sochar dóibh.

Fuair an gnólacht €2,446,712 ó Ionstraim na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí do FBManna le linn na tréimhse 2013-2017 agus gheobhaidh sé €2.246 mhilliún breise le linn na tréimhse 2018-2020. Úsáidfear an maoiniú sin ón Aontas Eorpach chun baictéarafagaigh a tháirgeadh i gcomhréir le dea-chleachtas monaraíochta earraí cógaisíochta. Ó mhí Samhna 2018 amach, bunófar suíomh táirgeachta in Nantes na Fraince le maoiniú uaidh féachaint stádas ‘saotharlainne cógaisíochta’ a ghnóthú faoi 2020. Le bunú na saoráide nua, beifear in ann an chóir leighis mhalartach a chur ar an margadh, agus dá bharr sin dul i ngleic le fadhb mhór sláinte poiblí.

Fíricí agus figiúirí
  • Is maoiniú ón Aontas Eorpach 65% de bhuiséad Pherecydes Pharma
  • Tá teacht ag 3 ospidéal éagsúla ar an gcóir leighis bhaictéarafagach seo
  • Leigheasadh 6 othar sa Fhrainc a bhuí le húsáid a bhaint as modhanna an ghnólachta
Comhordaitheoir:
Jérôme Gabard
Maoiniú ón AE:
EUR 2 446 712
Comhpháirtithe:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Suíomh:
An Fhrainc, Páras
Tráthchlár:
2013 - 2020
ECAS Login