investEU
Споделете

Алтернативи на антибиотиците

Компанията Pherecydes Pharma се бори със сериозен проблем в областта на общественото здраве

За този проект

Антибиотичната резистентност причинява смъртта на 25 000 души годишно в Европа. За да подпомогне борбата с нея, френската компания Pherecydes Pharma е създала естествени алтернативи на антибиотиците, използвайки бактериофаги — вируси, които инфектират бактериите. Финансиране от ЕС е дало възможност на компанията да изгради производствен обект, където може да произвежда този нов вид медикаменти.

Естествено лечение на бактериални инфекции спасява човешки животи

Pherecydes Pharma разработва терапия с бактериофаги — естествено и дълготрайно лечение, което може да бъде алтернатива или допълнение към антибиотиците. Тази терапия може да се използва за лечение на патогенни бактериални инфекции и за борба с антибиотичната резистентност. Благодарение на работата си с болници, компанията Pherecydes Pharma вече е спасила живота на пациенти доброволци, на които лечението с антибиотици не е подействало.

Компанията е получила 2 446 712 евро от инструмента за МСП на Европейския съвет по иновациите за периода 2013—2017 г. и ще получи още 2,246 млн. евро през периода 2018—2020 г. Финансирането от ЕС ще бъде използвано за производство на бактериофаги в съответствие с добрите производствени практики в областта на фармацията. От ноември 2018 г. това финансиране се използва за изграждане на производствен обект в Нант, Франция, като целта е до 2020 г. той да получи статут на фармацевтична лаборатория. Новият обект ще даде възможност за маркетинг на това алтернативно лечение, което е опит за разрешаване на сериозен проблем в областта на общественото здраве.

Факти и цифри
  • Финансирането от ЕС представлява 65 % от бюджета на Pherecydes Pharma
  • Три болници имат достъп до лечението с бактериофаги
  • Във Франция 6 пациенти са излекувани с помощта на метода на Pherecydes Pharma
Координатор:
Жером Габар
Финансиране от ЕС:
EUR 2 446 712
Партньори:
Medicen Paris Region, Les Entreprises du medicament, France Biotech
Местоположение:
Франция, Париж
Етапи:
2013 - 2020
ECAS Login