investEU
Comhroinn

Aermhála istigh i gclogad rothaíochta

Ceannbheart cosantach nua atá ar dhéanamh coiléir agus a chaitear faoin muineál

Maidir leis an tionscadal seo

Tá clogad rothaíochta de shaghas nua – toradh na mblianta fada taighde agus forbartha – ceaptha ag Hövding, gnólacht atá lonnaithe in Malmö. Tá sé ar dhéanamh coiléir agus caitear faoin muineál é. Cuachta istigh sa choiléar tá aermhála a shéidtear in airde mórthimpeall chloigeann an rothaí i gcás timpiste.

Nuálaíocht Shualannach – aermhála do rothaithe

Tá an-tóir ar an rothaíocht sa tSualainn, ach ní chaitheann ach 30% de rothaithe clogad. In 2005 achtaíodh dlí lenar leagadh síos gurb éigean do pháistí clogad a chaitheamh, rud ónar eascair díospóireacht phoiblí faoi thábhacht clogad. D’eascair smaoineamh gnó uaidh freisin, smaoineamh a bhí ag beirt fhiontraithe óga.

Uaidh sin go ceann roinnt blianta, le maoiniú ón Aontas Eorpach, rinneadh taighde agus forbairt ar ghnéithe praiticiúla an smaoinimh sin, agus mar thoradh air sin tháinig ar an saol cineál nua clogaid, ar a dtugtar Hövding. Seo mar a fheidhmíonn an Hövding: cuachta istigh i gcoiléar a chaitear faoin muineál agus nach dtabharfaí aon suntas dó, tá aermhála, agus séidtear in airde an t-aermhála mórthimpeall chloigeann an rothaí i gcás imbhualadh.

Léiríonn taighde a rinneadh ar thimpistí go bhfuil an chosaint a dhéanann an Hövding ocht n-uaire níos éifeachtaí ná an chosaint a dhéanann gnáthchlogad.

Séidtear in airde an t-aermhála laistigh de 0.1 soicind má tharlaíonn imbhualadh agus ionsúnn sé a thrí oiread níos mó den imbhualadh ná a ionsúnn gnáthchlogad. Tá breis agus 1,300 cás ar taifead inar chosain an clogad an té a raibh sé air. Díoladh corradh le 62,000 clogad go nuige seo agus tá sé ar díol in 16 dtír Eorpacha agus sa tSeapáin.

 

Fíricí agus figiúirí
  • tugadh €1.37 milliún do Hövding ó Fhís 2020, clár de chuid an Aontais
  • tá borradh nach beag ag teacht faoi dhíolachán an ghnólachta (60-100%), i dtuaisceart na hEorpa go háirithe
  • le linn na tréimhse 2011-2017 díoladh tuairim agus 62,000 clogad, leath díobh in 2016 agus 2017
  • tá a chuid earraí á ndíol a Hövding in 17 dtír
  • tá breis agus 1,300 timpiste ar taifead inar chosain clogad Hövding an rothaí ar dhíobháil
Comhordaitheoir:
Fredrik Carling, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Comhpháirtithe:
Ateknea
Suíomh:
An tSualainn , Malmö
Tráthchlár:
2016 - 2020
ECAS Login