investEU

Ako funguje financovanie EÚ

Investície EÚ pomáhajú oživiť alebo rozvinúť skvelé nápady a projekty z celého kontinentu. Pretože je financovanie prístupné všetkým – od jednotlivcov až po podniky všetkých veľkostí – tak miestnym, regionálnym ako aj národným organizáciám a vládam, zmenili investície EÚ životy miliónov ľudí v celej Európe. Financovanie je dostupné vo viacerých formách vrátane grantov, pôžičiek a záruk, dotácií, odmien a verejných zákaziek.

Ako vytvárajú EÚ investície príležitosti?

Podpora rozbehnutia projektov, na mieru šité granty a programy dostupné pre všetky životné fázy a vekové kategórie, inteligentné výdavky na spustenie ďalších investícií, cielené financovanie modernizácie, rozvoja a vzájomného prepojenia. Európska únia poskytuje príležitosti, ktoré prinášajú konkrétne výhody, podporujú vytváranie pracovných miest a majú význam na lokálnej úrovni.

Prečítajte si viac

Objavte ako investujeme

Zapojte sa do kampane

Investície EÚ prinášajú zlepšenia, ktoré sú dôležité pre náš každodenný život. Kampaň investEU prináša príbehy stojace za podporou EÚ, ktorá rozbieha projekty, prispieva k zvýšeniu počtu pracovných miest, kvalitnejšiemu vzdelávaniu, modernizovaniu zdravotnej starostlivosti a dopravnej infraštruktúry, používaniu ekologickejších foriem energie a modernej technológie po celej Európe.
Kampaň investEU bola navrhnutá tak, aby priniesla vznik nových partnerstiev. Táto stránka je venovaná akejkoľvek tretej strane zainteresovanej na podpore alebo co-brandingu tejto kampane ako súčasti vlastných aktivít. Všetky materiály sa dajú vo veľkej miere využiť na propagáciu činností EÚ v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií v kombinácii s Vašimi vlastnými komunikačnými aktivitami.

Zistite viac

Príbehy stojace za investíciami EÚ

Za každou investíciou EÚ sú príbehy ľudí. Príbehy novoprijatých zamestnancov, pracovníkov, farmárov, podnikateľov, školákov, učňov, včelárov, výskumníkov, obchodníkov, študentov, účastníkov dopravy, remeselníkov... Práve oni sú predestinovaní k tomu, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Cieľom tejto platformy je zhromažďovať príbehy, ktoré sa dejú v EÚ práve teraz.

Pozrite si všetky projekty

Ako dosiahnuť financovanie Vášho projektu

Objavte prebiehajúce a pripravované výzvy na predloženie návrhov financovania, získajte základné informácie o procesoch a programoch financovania a podajte si elektronickú prihlášku.

Zistite viac

ECAS Login