investEU

Kako funkcionira financiranje EU-a

Ulaganja EU-a pomažu u nastanku ili razvoju velikih ideja i projekata na cijelom kontinentu.S obzirom na to da je financiranje otvoreno za sve, od pojedinaca do poduzeća svih veličina, kao i za lokalne, regionalne i nacionalne organizacije i vlade, ulaganja EU-a utječu na živote milijuna ljudi diljem Europe.Financiranje je dostupno u raznim oblicima, uključujući bespovratna sredstva, zajmove i jamstva, subvencije, nagrade i ugovore o javnoj nabavi.

Kako ulaganja EU-a otvaraju nove mogućnosti?

Potpore za pokretanje projekata, prilagođena bespovratna sredstva i programi dostupni u svakoj fazi i životnoj dobi, pametni zajmovi za poticanje dodatnih ulaganja, ciljano financiranje za modernizaciju, razvoj i međusobno povezivanje. Europska unija nudi prilike za ostvarenje konkretnih koristi, ubrzano otvaranje novih radnih mjesta i uvođenje promjena na lokalnoj razini.

Pročitajte više

Saznajte kako ulažemo

Pridružite se kampanji

Ulaganjima EU-a potiču se poboljšanja bitna u našoj svakodnevici. Kampanja investEU predstavlja priče iza potpora EU-a kojima su pokrenuti projekti, doprinosi otvaranju radnih mjesta, boljem obrazovanju, suvremenijoj zdravstvenoj skrbi i prometnoj infrastrukturi, zelenijoj energiji i suvremenoj tehnologiji diljem Europe.
Kampanja investEU osmišljena je kako bi omogućila partnerstva. Ova je stranica namijenjena ulagačima treće strane zainteresiranima za pružanje podrške kampanji ili za udruživanje s kampanjom u sklopu vlastitih aktivnosti. Svi se materijali mogu upotrebljavati za promociju aktivnosti EU-a povezanih s radnim mjestima, rastom i ulaganjima u kombinaciji s vašim vlastitim komunikacijskim aktivnostima.

Saznajte više

Priče iza ulaganja EU-a

Iza svakog ulaganja EU-a stoje ljudske priče. Priče novozaposlenih, radnika, poljoprivrednika, samostalnih poduzetnika, učenika, praktikanata, pčelara, istraživača, trgovaca, studenata, korisnika prijevoznih sredstava, obrtnika... Oni najbolje mogu prepričati svoja iskustva. Ova platforma u središte pozornosti stavlja zbirku priča koje se trenutačno odvijaju u EU-u.

Pogledajte sve projekte

Kako možete financirati svoj projekt

Pronađite nadolazeće otvorene pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, potražite popratne informacije o procesima i programima financiranja i prijavite se putem interneta.

Saznajte više

ECAS Login