investEU

Conas a oibríonn cistiú AE

Cabhraíonn infheistíochtaí AE le smaointe agus tionscadal den chéad scoth a fhorbairt timpeall na mór-roinne. Is féidir le duine ar bith iarratas a dhéanamh ar chistiú - idir dhaoine aonair agus chuideachtaí de gach méid, chomh maith le heagraíochtaí réigiúnacha agus náisiúnta agus rialtais; agus déanann infheistíocht AE difríocht do na milliúin duine timpeall na hEorpa. Cuirtear an cistiú seo ar fáil i mbealaí éagsúla, mar shampla trí dheontais, iasachtaí agus ráthaíochtaí, fóirdheontais, duaiseanna agus conarthaí poiblí.

Conas a chruthaíonn infheistíocht AE deiseanna?

Tacaíocht chun tús a chur le tionscadail, deontais agus scéimeanna atá oiriúnach do gach céim agus staid den saol, iasachtaí cliste chun infheistíocht bhreise a spreagadh, cistiú spriocdhírithe chun nuachóiriú, forbairt agus idirnasc a dhéanamh. Cruthaíonn an tAontas Eorpach deiseanna a dhéanann leas praiticiúil, a chruthaíonn poist agus a dhéanann difríocht dár gceantair áitiúla.

Léigh tuilleadh

Tuilleadh eolais faoin infheistíocht AE

Bí páirteach san fheachtas

Déanann infheistíochtaí AE leas an phobail a spreagadh gach uile lá. Dírítear san fheachtas investEU ar na scéalta thaobh thiar den tacaíocht AE do thionscadail úrnua, cruthaítear poist, oideachas níos fearr, cúram sláinte agus bonneagar taistil nua-aimseartha, fuinneamh níos glaise agus nua-theicneolaíocht, agus sin ar fud na hEorpa.
Tá deiseanna comhpháirtíochta ag baint le investEU. Cuirtear an leathanach seo ar fáil d’aon duine a bhfuil spéis aige tacú leis an bhfeachtas seo, nó comhbrandáil a dhéanamh mar chuid dá ghníomhaíochtaí féin. Is féidir na hábhair ar fad a úsáid go fairsing mar chuid de do ghníomhaíochtaí cumarsáide féin chun poibliú a dhéanamh ar ghníomhú an AE do phoist, fás agus infheistíocht.

Tuilleadh eolais

Na scéalta taobh thiar d’infheistíochtaí AE

Tá scéal daonna taobh thiar de gach infheistíocht ón AE. Scéalta ó fhostaithe úra, oibrithe, feirmeoirí, féinfhiontraithe, daltaí scoile, printísigh, beachairí, taighdeoirí, ceannaithe, scoláirí, úsáideoirí córas iompair, ceardaithe... Is iadsan na daoine is fearr chun labhairt faoina dtaithí. Leis an gan clár seo, cuirtear i láthair bailiúchán scéalta atá ag titim amach san AE faoi láthair.

Gach tionscadal

Conas cistiú a fháil do do thionscadal

Bí ag faire amach do ghairmeacha ar thograí oscailte agus le teacht, faigh eolas ar phróisis agus cláir mhaoinithe, agus déan iarratas ar líne.

Tuilleadh eolais

ECAS Login