investEU

Kuidas ELi rahastus toimib

ELi investeeringud aitavad kõikjal Euroopas ellu viia ja arendada suuri ideid ja huvitavaid projekte. Kuna vahendid on kättesaadavad kõikidele – nii üksikisikutele kui ka igas suuruses ettevõtetele ning kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele organisatsioonidele ja valitsustele – on ELi investeeringud muutnud miljonite inimeste elu kogu Euroopas. Toetust antakse erinevate vormides, sh abirahade, laenude ja tagatistena, subsiidiumite, auhindade ja riigihankelepingutena.

Milliseid võimalusi loovad ELi investeeringud?

Abi projektide käivitamiseks, kõigis staadiumites ja eluetappides saadaval olevad sihtotstarbelised toetused ja kavad, arukas laenamine täiendavate investeeringute kaasamiseks, sihtotstarbeline rahastamine kaasajastamiseks, arendamiseks ja ühendamiseks. Euroopa Liit pakub võimalusi, mis annavad konkreetset kasu, toetavad töökohtade loomist ja muudavad elu kohapeal.

Loe rohkem

Vaata, kuidas me investeerime

Ühine kampaaniaga

ELi investeeringud annavad tõuke täiustustele, mis on tähtsad meie igapäevaelus. InvestEU kampaania tutvustab lugusid kõikjalt Euroopast, kus ELi toetuste abil käivitati projekte, luuakse töökohti, tagatakse paremad haridusvõimalused, kaasajastatakse tervishoidu ja transporditaristut, võetakse kasutusele puhtam energia ja kaasaegsed tehnoloogiad.
InvestEU kampaania eesmärk on luua partnerlussuhteid. See leht on mõeldud kõikidele, kes on huvitatud kampaania toetamisest või oma kaubamärgi kasutamisest kampaanias. Kõiki materjale võivad partnerid kasutada oma kommunikatsioonitegevuse raames, et reklaamida ELi meedet „Majanduskasvu ja töökohtade loomisse investeerimine“.

Saa rohkem teada

Lood ELi investeeringute taga

Iga ELi investeeringu taga on inimeste lood. Äsja armeeteenistust või uuel töökohal alustanute, töötajate, talupidajate, väikeettevõtjate, kooliõpilaste, praktikantide, mesinike, teadlaste, kaupmeeste, üliõpilaste, liiklejate, meistrimeeste lood... Just nemad sobivad kõige paremini rääkima oma kogemustest. See platvorm keskendub lugude kogumisele sellest, mis toimub ELis just praegu.

Vaadake kõiki projekte

Kuidas saada oma projektile rahastust

Leia käimasolev või tulevane kutse rahastustaotluste esitamiseks, tutvu rahastamise taustateabega ja esita taotlus internetis.

Saa rohkem teada

ECAS Login