investEU

Sådan fungerer EU-finansiering

EU-investeringer hjælper med at føre gode ideer og projekter fra hele kontinentet ud i livet og bidrager til ekspansion. Dette skyldes, at finansiering er åben for alle - fra enkeltpersoner til virksomheder af alle størrelser - samt lokale, regionale og nationale organisationer og regeringer; EU-investeringer har gjort en forskel for millioner af mennesker i hele Europa. Finansiering stilles til rådighed på forskellige måder, bl.a. som tilskud, lån og garantier, støtte, priser og offentlige kontrakter.

Hvordan skaber EU-investeringer muligheder?

Hjælp til at få projekter op og stå, skræddersyede tilskud og ordninger, der stilles til rådighed i alle faser og levetider, smarte udlån med henblik på at udløse yderligere investeringer, målrettet finansiering til modernisering, udvikling og sammenkobling. Den Europæiske Union handler om muligheder, der giver konkrete fordele, øger jobskabelsen og gør en forskel lokalt.

Læs mere

Opdag, hvordan vi investerer

Deltag i kampagnen

EU-investeringer sætter gang i forbedringer, der er vigtige i vores hverdag. InvestEU-kampagnen fortæller historierne bag EU-støtten, der fik projekter op at stå, bidrager til flere jobs, bedre uddannelse, moderniseret sundhedspleje og transportinfrastruktur, grønnere energi og moderne teknologi, overalt i Europa.
InvestEU-kampagnen blev designet til at gøre det muligt at indgå partnerskaber. Denne side er henvender sig til enhver tredjepart, der er interesseret i at give sin tilslutning til eller co-brande denne kampagne som en del af sine egne aktiviteter. Alle materialer kan i vid udstrækning bruges til at fremme EU’s indsats for jobs, vækst og investering i kombination med dine egne kommunikationsaktiviteter.

Læs mere

Historierne bag EU-investeringer

Bag enhver EU-investering ligger der historier fra folk. Historier om nyansatte, arbejdere, landmænd, selvstændige iværksættere, skolebørn, lærlinge, biavlere, forskere, handlende, studerende, transportbrugere, håndværkere ... De kan bedst selv fortælle om deres oplevelser. Denne platform sætter fokus på en samling historier, der udfolder sig i EU lige nu.

Se alle projekter

Sådan får du dit projekt finansieret

Find åbne og kommende opfordringer til at indsende ansøgninger om støtte, få baggrundsinformation om finansieringsprocesser og -programmer, og søg online.

Læs mere

ECAS Login