investEU
Plattform för dataskydd fick EU­-stöd

Våren 2018 ändrades EU: s bestämmelser om dataskydd. Svenska företaget Secure Appbox förstod tidigt att nya verktyg skulle behövas för att kunna säkerställa att de nya dataskyddsreglerna efterlevs och har skapat ett verktyg för detta med finansiellt stöd från EU.

Möjligheterna börjar här

Investera i människors framtid

EU stöder organisationen Comme Chez Nous (”Som hemma”) som erbjuder akutbostäder, vård och utbildning till utsatta människor i den belgiska regionen Vallonien. Tack vare hjälpen kan de komma på fötter och gradvis komma in i samhället igen. Under 2018 fick 1 037 personer stöd och vägledning av Comme Chez Nous.

Läs mer >

Flyktingar får hjälp med att hitta jobb

Sedan 2016 har Caritas Vorarlbergs start2work-projekt hjälpt flyktingar med uppehållstillstånd i Österrike att hitta jobb. Projektet får nästan 800 000 euro i EU-pengar för att tillhandahålla språkkurser i tyska, handledning och praktik. Flyktingarna får också bekanta sig med arbetsmiljön i små och medelstora företag i delstaten Vorarlberg, där de kan skapa nya kontakter.

Ta reda på mer >

E2C – fördubbla chanserna att lyckas

Skolorna för en ny chans (E2C-skolorna) erbjuder skräddarsydda program för 16-25-åringar som har hoppat av skolan. Programmen skiljer sig från läroplanen i vanliga skolor och ger motiverade unga en ny möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och i samhället.

Läs mer >

Utforska berättelserna bakom EU-investeringar Utforska berättelserna bakom EU-investeringar
Utforska berättelserna bakom EU-investeringar SE DEN FULLSTÄNDIGA LISTAN

Fler projekt i ditt land
Dela

EU-valet den 23–26 maj 2019 Ja, den här gången röstar jag
ECAS Login