investEU
Európska únia poskytuje príležitosti

EÚ investuje do vašej budúcnosti. V každom štáte Únie sú výsledky viditeľné.

Zdieľajte

Príležitosť začína tu

Investície EÚ vytvárajú príležitosti

Podpora rozbehnutia projektov, na mieru šité granty a programy dostupné pre všetky životné fázy a vekové kategórie, inteligentné výdavky na spustenie ďalších investícií, cielené financovanie modernizácie, rozvoja a vzájomného prepojenia... Európska únia poskytuje príležitosti, ktoré prinášajú konkrétne výhody, podporujú vytváranie pracovných miest a majú význam na lokálnej úrovni. 

Investičný plán >

Investície EÚ menia vaše okolie

Investície EÚ prinášajú zlepšenia, ktoré sú dôležité pre náš každodenný život: lepšie vzdelanie, modernizovaná zdravotná starostlivosť, zelenšia energia, nová dopravná infraštruktúra a moderné technológie sú len niektoré z príkladov. Výsledky sú viditeľné v každom meste, každom regióne, aj v najodľahlejších kútoch kontinentu.

Objavte ich >

Príbehy stojace za investíciami EÚ

Za každou investíciou EÚ sú príbehy ľudí. Príbehy novo prijatých zamestnancov, pracovníkov, farmárov, podnikateľov, školákov, učňov, včelárov, výskumníkov, obchodníkov, študentov, účastníkov dopravy, remeselníkov... Práve oni sú predestinovaní k tomu, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Cieľom tejto platformy je zhromažďovať príbehy, ktoré sa dejú v EÚ práve teraz. 
Objavte príbehy za investíciami EÚ Objavte príbehy za investíciami EÚ Objavte príbehy za investíciami EÚ POZRITE SI CELÝ ZOZNAM

Súbor relevantných projektov

Stredoeurópske zelené koridory

V rámci projektu Stredoeurópske zelené koridory financovaného s podporou EÚ bolo do prevádzky uvedených 115 rýchlonabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku – čím sa umožnila cezhraničná mobilita elektrických vozidiel od Mníchova až po Záhreb. Hnacou silou zavádzania elektrickej dopravy v rámci tohto projektu je aj ďalšie rozširovanie siete spolu s ponukami a...
Prečítajte si viac > Read more about Stredoeurópske zelené koridory

Inteligentné systémy chovu včiel

Včely majú nesmierne dôležitú úlohu pri udržovaní rovnováhy v prírode. Závisí od nich potravinárska výroba, biodiverzita aj udržateľnosť životného prostredia. Finančná podpora EÚ pomohla bulharskej spoločnosti Bee Smart Technologies vyvinúť systém na diaľkovú digitálnu diagnostiku a monitorovanie pre včelárov. Tento systém pomáha zvýšiť počet a zlepšiť zdravie včiel.
Prečítajte si viac > Read more about Inteligentné systémy chovu včiel
ECAS Login