investEU
Európska únia poskytuje príležitosti
EÚ investuje do vašej budúcnosti. V každom štáte Únie sú výsledky viditeľné.
Zdieľajte

Príležitosť začína tu

Investície EÚ vytvárajú príležitosti

Podpora rozbehnutia projektov, na mieru šité granty a programy dostupné pre všetky životné fázy a vekové kategórie, inteligentné výdavky na spustenie ďalších investícií, cielené financovanie modernizácie, rozvoja a vzájomného prepojenia... Európska únia poskytuje príležitosti, ktoré prinášajú konkrétne výhody, podporujú vytváranie pracovných miest a majú význam na lokálnej úrovni. 

Investičný plán >

Investície EÚ menia vaše okolie

Investície EÚ prinášajú zlepšenia, ktoré sú dôležité pre náš každodenný život: lepšie vzdelanie, modernizovaná zdravotná starostlivosť, zelenšia energia, nová dopravná infraštruktúra a moderné technológie sú len niektoré z príkladov. Výsledky sú viditeľné v každom meste, každom regióne, aj v najodľahlejších kútoch kontinentu.

Objavte ich >

Príbehy stojace za investíciami EÚ

Za každou investíciou EÚ sú príbehy ľudí. Príbehy novo prijatých zamestnancov, pracovníkov, farmárov, podnikateľov, školákov, učňov, včelárov, výskumníkov, obchodníkov, študentov, účastníkov dopravy, remeselníkov... Práve oni sú predestinovaní k tomu, aby sa podelili o svoje skúsenosti. Cieľom tejto platformy je zhromažďovať príbehy, ktoré sa dejú v EÚ práve teraz. 
Objavte príbehy za investíciami EÚ Objavte príbehy za investíciami EÚ Objavte príbehy za investíciami EÚ POZRITE SI CELÝ ZOZNAM

Súbor relevantných projektov

DRAGON – inovatívny prístup k razeniu tunelov

14/11/2017
Stavba tunelov si vyžaduje výkop niekoľkých miliónov metrov kubických hornín, ktoré často končia ako skládky. Vďaka technológii DRAGON je možné horniny analyzovať a roztriediť priamo na mieste. Cenné nerastné suroviny sa použijú na spracovanie v odvetviach, ako je napríklad keramický a oceliarsky priemysel.
Prečítajte si viac > Read more about DRAGON – inovatívny prístup k razeniu tunelov
ECAS Login