investEU
Europska unija nudi prilike

EU-a ulaže u vašu budućnost. U svakoj državi Europske unije rezultati su vidljivi.

Prilika se rađa ovdje

Ulaganje u budućnost

EU ulaže u udrugu Comme Chez Nous association, koja pruža hitni smještaj, zdravstvenu skrb i obrazovanje potrebitima u belgijskoj pokrajini Valoniji. Tako im pomaže ponovno se osoviti na noge i preuzeti aktivniju ulogu u društvu. Comme Chez Nous je 2018. pružio pomoć i savjetovanje za 1037 osoba.

Pročitajte više >

Pomoć izbjeglicama da pronađu posao

Od 2016. projekt start2work Caritasa savezne države Vorarlberg pomaže izbjeglicama koji imaju pravo na ostanak u Austriji da pronađu posao. Potpomognut sredstvima EU-a u iznosu od gotovo 800 000 EUR, program im omogućuje učenje njemačkog jezika, savjetovanje i praktičnu obuku. Njime se izbjeglice uključuju u rad u malim i srednjim poduzećima u saveznoj državi Vorarlberg, gdje mogu ostvariti nove kontakte.

Saznajte više >

E2C: dvostruko veća prilika za uspjeh

Škole za drugu priliku (E2C) nude posebne programe, koji se razlikuju od onih u redovnim školama, za osobe u dobi od 16 do 25 godina koje su ranije napustile školovanje. Na taj se način motiviranim mladim osobama pruža druga prilika da nađu svoje mjesto na tržištu rada te da ostvare socijalnu i građansku integraciju.

Pročitajte više >

Istražite priče o ulaganjima EU-a Istražite priče o ulaganjima EU-a
Istražite priče o ulaganjima EU-a POGLEDAJTE CIJELI POPIS

Priče o ulaganjima EU-a
Podijelite

Europski izbori 23 - 26 svibnja 2019 Da, ovaj put glasam
ECAS Login