investEU
Europska unija nudi prilike

EU-a ulaže u vašu budućnost. U svakoj državi Europske unije rezultati su vidljivi.

Prilika se rađa ovdje

Visokotehnološka stabla za čisti zrak

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da više od 90 % ljudi živi na područjima u kojima kvaliteta zraka ne zadovoljava standarde utvrđene u njezinim smjernicama. Uz potporu EU-a njemačko novoosnovano poduzeće Green City Solutions razvilo je CityTree – pametni filtar zraka od mahovine, koji osigurava čišći i hladniji zrak na mjestima gdje nema zelenih površina.

Saznajte više >

Krovni staklenici za smanjenje emisija CO2

Projekt GROOF koristi se inovativnim pristupom za smanjenje emisija iz zgrada i prometa kombiniranjem razmjene energije i lokalne proizvodnje hrane. U okviru projekta koji se djelomično financira bespovratnim sredstvima EU-a u iznosu od 2,9 milijuna eura izgradit će se četiri krovna staklenika u četiri zemlje – Luksemburgu, Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj – čime će se ukupno uštedjeti oko 54 tone emisija CO2 godišnje.

Saznajte više >

Bespilotne letjelice za borbu protiv morskog smeća

Čišća mora i obale cilj su projekta LitterDrone. U sklopu projekta na bespilotne letjelice se postavljaju visokoprecizne kamere s pomoću kojih se fotografiraju plaže. Te se fotografije analiziraju s pomoću identifikacijskog softvera s ciljem sprječavanja i suzbijanja nakupljanja morskog smeća. Sveučilište u Vigou dobilo je priliku razviti LitterDrone zahvaljujući potpori Europske komisije i u suradnji sa Španjolskim udruženjem za borbu protiv morskog smeća te inženjerskim poduzećem Grafinta.

Saznajte više >

Istražite priče o ulaganjima EU-a Istražite priče o ulaganjima EU-a
Istražite priče o ulaganjima EU-a POGLEDAJTE CIJELI POPIS

Priče o ulaganjima EU-a
Podijelite
ECAS Login