investEU
Cuireann an tAontas Eorpach deiseanna
An tAE: ag infheistiú i do thodhchaí. I ngach tír san Aontas, tá na torthaí le feiceáil.
Comhroinn

Tapaigh an deis

Cruthaítear deiseanna le hinfheistíochtaí AE 

Tacaíocht chun tús ceart a chur le tionscadail, deontais agus scéimeanna saincheaptha ag gach céim den saol agus ag gach aois, iasachtú cliste chun infheistíoht a spreagadh, cistiú spriocdhírithe chun nuachóiriú agus forbairt a dhéanamh agus naisc a chruthú… Cruthaíonn an tAontas Eorpach deiseanna as a leanann tairbhí praiticiúla, lena gcruthaítear poist agus lena ndéantar difear don phobal áitiúil. 

Plean Infheistíochta >

Déanann infheistíochtaí AE difear i do cheantar féin 

Spreagann infheistíochtaí AE feabhsúcháin thábhachtacha inár saol ó lá go lá, mar shampla, oideachas níos fearr, cúram sláinte nua-aimseartha, fuinneamh níos glaine, bonneagar nua iompair, ardteicneolaíocht. Tá na torthaí le feiceáil i ngach baile, i ngach réigiún agus sna ceantair is iargúlta den Eoraip. 

Téigh á dtaiscéaladh >

Na scéalta taobh thiar d’infheistíochtaí AE 

Tá scéalta ó dhaoine ag baint le gach infheistíocht ón AE. Scéalta ó fhostaithe nua, oibrithe, feirmeoirí, daoine féinfhostaithe, daltaí scoile, printísigh, beachairí, taighdeoirí, díoltóirí, mic léinn, úsáideoirí iompair, ceardaithe… Is iad sin na daoine is fearr chun labhairt faoina n-eispéireas. Díríonn an t-ardán ar bhailiúchán scéalta atá ag tarlú san AE faoi láthair. 
 
Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE FÉACH AN LIOSTA IOMLÁN

Bailiúchán de thionscadail ábhartha

Scoileanna den chineáil is úire tógtha san Ataic

17/10/2017
Is minic foirgnimh scoile sa Ghréig buailte ag fadhbanna struchtúrtha agus easpa cothabhála. Anuas air sin, níl go leor scoileanna ann le freastal ar na daltaí ar fad. Le 24 scoil nua stáit san Ataic, beidh deireadh leis na fadhbanna spáis, cuirfear áiseanna den chéad scoth ar fáil agus déanfar an fuinneamh ar fad atá ag teastáil a tháirgeadh sna scoileanna féin. I measc na n-eiseamláirí tá bunscoil Ilion, scoil...
Léigh tuilleadh > Read more about Scoileanna den chineáil is úire tógtha san Ataic

Líne 3 de Mheitreo Shóifia

06/11/2017
Tá tuairim is 1.5 milliún duine ina gcónaí i Sóifia, príomhchathair na Bulgáire, nó thart timpeall uirthi agus tá méadú síoraí ag teacht ar líon na n-áitritheoirí agus cuairteoirí ar an gcathair ar rogha leo an meitreo a úsáid agus iad ag taisteal sa chathair. Córas taistil tapa, compordach agus barainneach é an meitreo agus cabhraíonn sé chun an brú tráchta agus an truailliú a laghdú. Gach uile lá, úsáideann...
Léigh tuilleadh > Read more about Líne 3 de Mheitreo Shóifia

E2C: a dhá oiread seans ráthúlachta

06/11/2017
Déanann Scoileanna Athdheise (E2C) cláir saincheaptha nach ionann iad agus cláir na ngnáthscoileanna, a chur ar fáil do luathfhágálaithe scoile atá 16–25 bliana d'aois. Tugann sin an dara deis do dhaoine óga tionscantacha post a fháil agus agus iad féin a imeascadh sa tsochaí.
Léigh tuilleadh > Read more about E2C: a dhá oiread seans ráthúlachta
ECAS Login