investEU
Cuireann an tAontas Eorpach deiseanna

An tAE: ag infheistiú i do thodhchaí. I ngach tír san Aontas, tá na torthaí le feiceáil.

Comhroinn

Tapaigh an deis

Cruthaítear deiseanna le hinfheistíochtaí AE 

Tacaíocht chun tús ceart a chur le tionscadail, deontais agus scéimeanna saincheaptha ag gach céim den saol agus ag gach aois, iasachtú cliste chun infheistíoht a spreagadh, cistiú spriocdhírithe chun nuachóiriú agus forbairt a dhéanamh agus naisc a chruthú… Cruthaíonn an tAontas Eorpach deiseanna as a leanann tairbhí praiticiúla, lena gcruthaítear poist agus lena ndéantar difear don phobal áitiúil. 

Plean Infheistíochta >

Déanann infheistíochtaí AE difear i do cheantar féin 

Spreagann infheistíochtaí AE feabhsúcháin thábhachtacha inár saol ó lá go lá, mar shampla, oideachas níos fearr, cúram sláinte nua-aimseartha, fuinneamh níos glaine, bonneagar nua iompair, ardteicneolaíocht. Tá na torthaí le feiceáil i ngach baile, i ngach réigiún agus sna ceantair is iargúlta den Eoraip. 

Téigh á dtaiscéaladh >

Na scéalta taobh thiar d’infheistíochtaí AE 

Tá scéalta ó dhaoine ag baint le gach infheistíocht ón AE. Scéalta ó fhostaithe nua, oibrithe, feirmeoirí, daoine féinfhostaithe, daltaí scoile, printísigh, beachairí, taighdeoirí, díoltóirí, mic léinn, úsáideoirí iompair, ceardaithe… Is iad sin na daoine is fearr chun labhairt faoina n-eispéireas. Díríonn an t-ardán ar bhailiúchán scéalta atá ag tarlú san AE faoi láthair. 
 
Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE FÉACH AN LIOSTA IOMLÁN

Bailiúchán de thionscadail ábhartha

Hydrama Grand Hotel

Tá stóras tobac Hermann Spierer, a tógadh i 1924, ina shiombail de chathair Drama i dtuaisceart na Gréige ó bhí sé i mbarr a réime mar lárionad don táirgeadh tobac. Tréigthe idir 1974 agus 2016, tá an foirgneamh tiontaithe ina só-óstán – an Hydrama Grand Hotel – ag an bhfiontraí Manolis Ledaki. Fágann sin go bhfuil ról aige athuair i ngnáthshaol laethúil na cathrach.
Léigh tuilleadh > Read more about Hydrama Grand Hotel

Seirbhísí treoraíochta do dhaoine óga san aon áit amháin

Tugann Ionaid Treoraíochta Ilfhreastail na Fionlainne comhairle do dhaoine faoi bhun 30 bliain d'aois maidir le roghanna oibre nó oiliúna agus seirbhísí gaolmhara. Is é is aidhm dóibh cur le fostaíocht i measc daoine óga agus cosc a chur ar choimhthíos. Is seirbhís ríthábhachtach í seo, mar meastar go bhfuil 25 000 duine idir 20 agus 24 bliana d'aois san Fhionlainn nach bhfuil i mbun oibre ná oideachais. Déanann an...
Léigh tuilleadh > Read more about Seirbhísí treoraíochta do dhaoine óga san aon áit amháin

Tacaíocht do ghnólachtaí nua-thionscanta taighde

Is síolchiste €56.1 milliún é Quadrivium 1 a sheol an gnólacht caipitil fiontair Francach Seventure Partners in 2013. Tacaíonn sé le gnólachtaí nua-thionscanta a bhfuil gealladh mór fúthu i réimse na n-eolaíochtaí beatha – biteicneolaíocht, teicneolaíocht sláinte agus teicneolaíocht ghlan san áireamh – agus in earnálacha na dteicneolaíochtaí digití agus na róbataice.
Léigh tuilleadh > Read more about Tacaíocht do ghnólachtaí nua-thionscanta taighde
ECAS Login