investEU
Cuireann an tAontas Eorpach deiseanna

An tAE: ag infheistiú i do thodhchaí. I ngach tír san Aontas, tá na torthaí le feiceáil.

Tapaigh an deis

Crainn ardteicneolaíochta le haghaidh aer glan

Léiríonn figiúirí na hEagraíochta Sláinte Domhanda go bhfuil níos mó ná 90% den daonra ina gcónaí i gceantair nach bhfuil na caighdeáin leagtha amach ina treoirlínte maidir le cáilíocht an aeir á gcomhlíonadh. Le tacaíocht ón Aontas Eorpach, tá gnóthas nuathionscanta sa Ghearmáin darb ainm Green City Solutions tar éis scagaire aeir cliste atá déanta de chaonach a cheapadh ar a dtugtar City Tree. Cinntíonn sé go bhfuil aer níos glaine agus níos fuaire in áiteanna gan aon spás glas.

Tuilleadh eolais >

CO2 á laghdú ag tithe gloine ar dhíonta

Tá cur chuige nuálach in úsáid ag GROOF chun astaíochtaí ó fhoirgnimh agus ón gcóras iompair a laghdú trí fhuinneamh a roinnt agus bia a tháirgeadh go háitiúil ag an am céanna. Tá deontas €2.9 milliún ón Aontas Eorpach faighte ag an ngnó seo, agus tá sé i gceist aige 4 theach gloine a thógáil ar dhíonta i 4 thír - Lucsamburg, an Bheilg, an Fhrainc agus an Ghearmáin. A bhuí leis na tithe gloine sin, sábhálfar tuairim agus 54 thonna d’astaíochtaí CO2 in aghaidh na bliana.

Tuilleadh eolais >

Dróin á n-úsáid in aghaidh bruscar muirí

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal LitterDrone feabhas a chur ar chaighdeán na gcóstaí agus na n-aigéan. Faoin tionscadal, feistítear ceamaraí ardchruinnis ar dhróin chun íomhánna a ghlacadh de thránna. Baintear úsáid as bogearraí atá in ann bruscar a aithint chun anailís a dhéanamh ar na híomhánna agus dul i ngleic le carnadh an bhruscair mhuirí. A bhuí le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, fuair Ollscoil Vigo an deis chun LitterDrone a fhorbairt i gcomhar le Cumann Bruscair Mhuirí na Spáinne agus an gnólacht teicneolaíochta innealtóireachta Grafinta.

Tuilleadh eolais >

Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE
Léigh na scéalta taobh thiar d’infheistíocht AE FÉACH AN LIOSTA IOMLÁN

Scéalta faoi infheistíocht AE
Comhroinn
ECAS Login