investEU
Euroopa Liit pakub võimalusi

ELi panustab sinu tulevikku. Igas liikmesriigis on tulemused silmnähtavad.

Võimalus algab siit

Investeerime inimeste tulevikku

EL investeerib organisatsiooni Comme Chez Nous, mis pakub ajutist majutust, tervishoiuteenuseid ja koolitusi Belgias Valloonias abivajavatele inimestele. See aitab neil jälle jalule saada ja hakata ühiskonnas järk-järgult aktiivsemalt osalema. 2018. aastal pakkus Comme Chez Nous abi ja nõustamist 1037 inimesele.

Loe rohkem >

Pagulaste abistamine töö leidmisel

Alates 2016. aastast on Austria Vorarlbergi liidumaa heategevusorganisatsiooni Caritas projekt „start2work“ aidanud Austrias elamisloa saanud pagulastel tööd lied. Peaaegu 800 000 euro suurust ELi toetust kasutades pakutakse projekti raames saksa keele tunde, personaalset nõustamist ja praktilist koolitust. Samuti tutvustatakse pagulastele Vorarlbergi liidumaa väikeettevõtete töökeskkonda, et nad saaksid luua uusi tööalaseid kontakte.

Saa rohkem teada >

E2C: kaks korda suurem eduvõimalus

Teist võimalust pakkuvates koolides (E2C) on varakult koolist väljalangenud 16–25aastastele noortele kohandatud programmid, mis on tavaharidussüsteemi omadest erinevad. See annab motiveeritud noortele teise võimaluse leida oma koht tööturul ning sotsiaalselt ja ühiskondlikult integreeruda.

Loe rohkem >

Avasta lugusid ELi investeeringute taga Avasta lugusid ELi investeeringute taga
Avasta lugusid ELi investeeringute taga VAATA TERVET NIMEKIRJA

Lood ELi investeeringutest
Jaga

Euroopa valimised 23 - 26 mai 2019 Jah, seekord lähen valima
ECAS Login