investEU
В борба с рака на гърдата

MaXIMA е проект с общочовешка кауза – да допринесе в борбата с рака на гърдата. Иновациите, направени в рамките на проекта, могат да бъдат използвани за разработването на нови техники за ранна диагностика, както и да спомогнат за намаляване на смъртността, причинена от този вид рак.

Тук се създават възможности

Инвестиция в бъдещето на хората

ЕС инвестира в асоциацията Comme Chez Nous, която предлага жилищно настаняване при извънредни ситуации, здравни грижи и обучение на нуждаещи се хора във Валония, Белгия. Това им дава възможност отново да стъпят на краката си и постепенно да се включат по-активно в обществения живот. През 2018 г. Comme Chez Nous е предоставила помощ и наставничество на 1037 души.

Научете повече >

Помощ за бежанци да си намерят работа

От 2016 г. по проекта start2work на организацията Caritas Vorarlberg се оказва помощ на бежанци, които имат право да останат в Австрия, да си намерят работа. В рамките на подкрепения с близо 800 000 евро финансиране от ЕС проект се предоставят уроци по немски, наставничество и практическо обучение. Чрез този проект бежанците получават работа в малки и средни предприятия в провинция Форарлберг, където могат да си създадат нови контакти.

Научете повече >

E2C: удвояване на шансовете за успех

Училищата „Втори шанс“ (E2C) предлагат специализирани програми, различни от тези в обикновените училища, за преждевременно напуснали училище лица на възраст от 16 до 25 години. Така на мотивираните млади хора се дава втори шанс за участие в трудовия пазар и за социална и гражданска интеграция.

Прочетете повече >

Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз
Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК

Още проекти във вашата страна
Споделете

Европейски избори 23 - 26 Май 2019 г. Да, този път ще гласувам
ECAS Login