investEU
В борба с рака на гърдата

MaXIMA е проект с общочовешка кауза – да допринесе в борбата с рака на гърдата. Иновациите, направени в рамките на проекта, могат да бъдат използвани за разработването на нови техники за ранна диагностика, както и да спомогнат за намаляване на смъртността, причинена от този вид рак.

Тук се създават възможности

Високотехнологични дървета за чист въздух

Данни на Световната здравна организация (СЗО) показват, че над 90 % от населението живеят в райони, където качеството на въздуха не отговаря на стандартите, определени в нейните насоки. С финансиране от ЕС германското стартиращо предприятие Green City Solutions разработва CityTree — интелигентен филтър за пречистване на въздуха, изработен от мъх.

Научете повече >

Оранжерии на покрива за намаляване на емисиите на CO2

В рамките на проекта GROOF се прилага новаторски подход за намаляване на емисиите от сградите и транспорта чрез съчетаване на споделяне на енергия и местно производство на храни. В рамките на проекта, частично финансиран от ЕС с безвъзмездна помощ от 2,9 млн. евро, ще бъдат построени 4 оранжерии на покривите на сгради в 4 държави — Люксембург, Белгия, Франция и Германия, като заедно те ще допринесат за намаляване на емисиите на CO2 с близо 54 тона годишно.

Научете повече >

Дронове срещу морските отпадъци

Целта на проекта LitterDrone е да се подобри качеството на крайбрежните региони и океаните на Европа. Камери с голяма точност се монтират на безпилотни летателни апарати, за да бъдат заснети изображения на плажовете. Тези изображения се анализират с помощта на софтуер за идентификация, за да се предотврати и прекрати натрупването на отпадъци в морските води. Благодарение на подкрепата на Европейската комисия университетът в град Виго получи възможност да разработи LitterDrone...

Научете повече >

Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз
Разгледайте историите зад инвестициите на Европейския съюз ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК

Още проекти във вашата страна
Споделете
ECAS Login