Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

článok

V pivnici

Po 6-hodinovej ceste z Kyjeva pohodlným, moderným vlakom s občerstvením a anglicky hovoriacou obsluhou, vystupujem na stanici v Slavjansku. Nasleduje krátke stretnutie s lokálnym tímom ADRA Ukrajina, ktorý sa v súčasnosti zameriava na rekonštrukciu poškodených domov v Slavjansku. Vedie ho Slovenka Mária Sliacka. ADRA Ukrajina. Bude to už rok od posledných bojov v tomto meste, no je tu stále veľa domov, ktoré sú ťažko obývateľné.

Krátko po stretnutí v kancelárii vyrážame s Romanom a tlmočníčkou Irenou pozrieť ľudí, ktorých domy sa počas bombardovania a bojov v Slavjansku minulé leto zmenili na ťažko obývateľné ruiny.
Roman žil a podnikal na Donbase, no keď vypukol konflikt, rozhodol sa odísť a v súčasnosti pracuje ako člen tímu, ktorý sa stará o rekonštrukciu domov.  Zastavujeme pri prvom dome  a Roman mi so zápalom ukazuje opravenú strechu, ale tiež diery v plote a v stenách spôsobené ostreľovaním.

Sergei, 54

Opäť zastavujeme a na jednej z bočných ulíc a z dvora k nám prichádza Sergei, 54-ročný muž,  ktorého príbeh nás hneď zaujal.  Počas minulého leta bola celá štvrť bombardovaná delostrelectvom aj letecky a všade sú ešte viaceré domy s narušenou statikou, bez okien, poškodenými stenami a rozpadajúcimi sa strechami. Sergei bol jedným z tých, ktorý aj počas bombardovania a krátkych prestávkach medzi ostreľovaním rozvážal jedlo ľuďom.

„Kto to mal spraviť? Som kresťan a vnímal som ako správne, ísť a pomôcť ľuďom v Slavjansku,“ odpovedá Sergei na moju otázku, prečo tak riskoval. „5. júla 2014 sa tu odohrali najťažšie boje. V ten deň sme sa rozhodli opustiť tento dom a možno hodinu na to, boli vonkajšie steny zničené bombou, ktorá spadla na ulicu.“

 Sergei o sebe veľa nehovorí. Až keď sa presunieme o tri ulice ďalej k jeho domu, dozvedám sa, že na rozdiel od domu jeho dcéry, kde ADRA položila novú strechu, sa jeho dom na zoznam tých, ktorí spĺňajú kritéria, na pomoc nedostal.  Sergei ešte nemá 60 rokov, je zdravý a spolu s manželkou jednoducho nespĺňajú kritéria pre pomoc.

Pod holým nebom

„Tu na dvore, pod holým nebom, sme spávali počas bojov minulé leto. Nemohli sme riskovať, že budeme spať vo vnútri v dome, nebudeme včas počuť blížiace sa nálety alebo útok delostrelectva a nestihneme sa skryť dolu do pivnice, do ktorej sa ide priamo z dvora,“ hovorí.
Sergei zrazu prinesie stredne veľkú plechovku od farby a pred nás na zem vysype jej obsah. Prezeráme si kovové úlomky, zatiaľ čo so zvláštne smutnou zanietenosťou v hlase vysvetľuje: „Toto obsahovala munícia, ktorou ostreľovali Slavjansk“, ukazuje na rôzne špicaté, ostré, 1-5 cm dlhé kovové úlomky.  Podľa ženevských konvencií je takáto munícia zakázaná. „Presne som vedel, aj akým typom zbraní, či už 120 mm, 80 mm a pod. nás ostreľujú,“ zakončuje Sergei, ktorý ako dlhoročný bývalý vojak z povolania vie, o čom hovorí.

Pivnica

Skláňame hlavy a schádzame dole úzkymi, mierne strmými schodmi do maličkej vlhkej pivnice. „Tu sme trávili čas s manželkou, ukazuje Sergei na malý kút v rohu, za policou s potravinami, kde počas bojov umiestnil malý matrac pre manželku a stôl, aby tak mohli ľahšie prečkať hodiny, niekedy až dni počas prerušovaného ostreľovania. Napriek náročnej situácii si Sergei, ktorého dôchodok je 40 USD mesačne, nesťažuje. Rozmýšľam čo spôsobuje, že niekto je zúfalý a vníma seba viac ako obeť zatiaľ čo takí ako Sergej je ešte aktívnejší a pomáha ostatným.

Na spiatočnej ceste v aute sa pýtam Romana, čo považuje za najväčšiu prekážkou vo svojej práci.

„Nemôžeme pomôcť všetkým, ktorí by to potrebovali. Nie je dosť peňazí. Podľa našich  kritérií pomáhame opraviť domy najprv znevýhodneným skupinám ako sú invalidi, starí ľudia, mnohopočetné rodiny, tehotné ženy a pod. Domy 3 kategórie, teda tie úplne zničené, nerieši takmer nikto. Chceli by sme pomôcť aj iným ľuďom. Každý deň nás v kancelárii navštívi 10 - 15 ľudí s prosbou o pomoc, no musíme ich odmietnuť,“ odpovedá Roman.
 
Podporiť aktivity a projekty ADRA Ukrajina a ADRA Slovensko na Ukrajine možno prispieť na číslo zbierkového účtu 4975241312/0200, (v tvare IBAN: SK4802000000004975241312) variabilný symbol 0515. V poznámke uveďte skratku „UA“.

Daniel Kaba, riaditeľ ADRA Slovensko

#EYD2015 #M4Dproject

 

Informácie o partnerovi

Platforma MVRO

Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je strešnou organizáciou 31 mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku, s ktorými spoločne zdieľa víziu globálnej a lokálnej spravodlivosti a rovnosti pre každého Viac…

Nemôžeme pomôcť všetkým, ktorí by to potrebovali. Nie je dosť peňazí. Podľa našich kritérií pomáhame opraviť domy najprv znevýhodneným skupinám: starým ľuďom, invalidom, tehotným ženám a pod. Domy 3. kategórie, teda úplne zničené, nerieši takmer nikto.

- Roman, ADRA Ukrajina

Domy v ukrajinskom Slavjansku potrebujú rekonštrukciu

  • ADRA Ukrajina sa v súčasnosti v Slavjansku zameriava na rekonštrukciu poškodených domov. Bude to už rok od posledných bojov v tomto meste, no je tu stále veľa domov, ktoré sú ťažko obývateľné.

Zdroj:http://www.adra.sk/sk/novinky/739-v-pivnici