Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

článok

Od cvičných firiem k startupom

Na Slovensku je vyše deväťsto cvičných firiem, ktoré prakticky učia žiakov obchodných akadémii a odborných škôl, ako vytvoriť podnikateľský zámer, založiť si firmu, prezentovať ju na veľtrhu a zlepšovať jej fungovanie. Tento koncept pochádza z nemecky hovoriacich krajín a v deväťdesiatych rokoch sa rozšíril z Rakúska aj na Slovensko a o desať rokov na to aj napríklad do USA.

V súčasnosti má organizácia Practice Enterprise Network vyše 40 členských krajín. Nadácia Pontis s podporou SlovakAid a v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a viacerými slovenskými školami rozvíja cvičné firmy od roku 2013 aj v Keni. Na desiatich stredných školách v kraji Taita Taveta spolu s kenskými partnermi z Kasigau Wildlife Trust sme založili desať IT klubov, v ktorých funguje spolu 24 cvičných firiem. Kenských učiteľov a žiakov vyškolili v metodológii cvičných firiem a projektového vyučovania Daniela Skladanová a Zuzana Meszárošová, učiteľky z Obchodnej akadémie v Leviciach. Náš program voláme Sote ICT. Slovo „sote“ po svahilsky znamená „ každý“ a odráža našu snahu zamerať sa na čo najviac stredoškolákov bez úzkeho ohľadu na ich prospech. Žiaci aplikujú svoje počítačové zručnosti  na budovanie cvičných firiem. Pracujú v rôznych oddeleniach, vedia napríklad vyrobiť reklamné video, napísať životopis alebo poslať reklamné materiály, objednávky a faktúry iným cvičným firmám v Keni a na Slovensku a prezentujú svoje cvičné firmy na veľtrhoch. Chlapčenská škola Mwambiti Secondary a dievčenská škola Kajire Secondary nemali na začiatku našej spolupráce zavedenú elektrinu a vidieť dnes ich žiakov, ako prezentujú svoje cvičné firmy cez prezentácie a napríklad takéto reklamy je úžasné. V tvorbe reklamných videí súťažili študenti začiatkom minulého roku. Tento rok sme mali súťaž na tvorbu podnikateľských plánov a obchodných prípadov, na ktoré nadväzovali motivačné tréningy v spolupráci s iHub – najstarším startup hubom v Afrike. Na júlovom iHub tréningu napríklad Florence Wanjugu hovorila, ako prešla po strednej škole ročným bezplatným kurzom programovania Akirachix a teraz pracuje na rozvoji svojho startupu Made in Nairobi, ktorý mapuje technologické spoločnosti v hlavnom meste Kene.

Lenže situácia nezamestnanosti mladých ľudí v Keni je oveľa horšia ako na Slovensku. Stabilné pracovné miesta sú tam skôr výnimkou. Školský systém je veľmi súťaživý a jeho primárnou úlohou je vybrať žiakov, ktorí sú najschopnejší (v memorovaní) na štúdium na vysokej škole. V Keni má len jedno percento populácie ukončené vysokoškolské vzdelávanie, ale ani ich absolventi sa často nemôžu zamestnať. Asi si viete bližšie predstaviť, ako rozdielna je štruktúra ekonomiky Kene. Väčšina ľudí pracuje v poľnohospodárstve, alebo majú malé obchodíky a často pracujú v neoficiálnej ekonomike. V oficiálnej ekonomike pracuje menej než desatina populácie. Cvičné firmy pomôžu žiakom aj pri práci v rodinných obchodíkoch a biznisoch, alebo pri rozbehu malých stánkov so službami a občerstvením. Ale tento rok začíname školiť aj absolventov a chceme im pomôcť rozbehnúť vlastné podnikanie, alebo zlepšiť vyhliadky na zamestnanie. Dvaja absolventi nášho Sote ICT programu pracujú s nami na podpore IT klubov, jeden si našiel prácu u našich IT technikov a viacero žiakov išlo študovať na kenské vysoké školy. Šiesti z nich sa dostali napríklad aj na Poľnohospodársku univerzitu v Nitre.  No každý rok naše IT kluby produkujú okolo 100 absolventov stredných škôl.  Tých, ktorí sa nedostanú na vysoké školy a pochádzajú z kraja, kde pôsobíme, chceme ďalej vzdelávať v Sote Hub. Ten otvárame na jeseň v meste Voi. Tých, ktorí sú z Nairobi, motivujeme, aby išli do iHubu a tých, ktorí sú z Mombasy, aby navštívili Swahili Hub. Sote Hub podporí tiež snahu samosprávy kraja Taita Taveta ďalej vzdelávať absolventov a bude pôsobiť ako coworkingový priestor v blízkosti školiaceho strediska Biashara Center.

Veríme, že kombinácia cvičných firiem na stredných školách, rozvoj technických zručností a spojenie s kultúrou a duchom startupov dokáže byť čiastočnou odpoveďou na nezamestnanosť mladých ľudí v rozvojových aj rozvinutých krajinách.

Autor: Jakub Šimek, programový manažér Nadácie Pontis

#EYD2015 #M4Dproject

Informácie o partnerovi

Platforma MVRO

Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je strešnou organizáciou 31 mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku, s ktorými spoločne zdieľa víziu globálnej a lokálnej spravodlivosti a rovnosti pre každého Viac…

Nadácia Pontis rozvíja cvičné firmy od roku 2013 aj v Keni.

- Jakub Šimek

výtváranie cvičných firiem

  • Na desiatich stredných školách v kraji Taita Taveta spolu s kenskými partnermi z Kasigau Wildlife Trust sme založili desať IT klubov, v ktorých funguje spolu 24 cvičných firiem.

Zdroj:Jakub Šimek