Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

Partner

Platforma MVRO

Slovenská Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je strešnou organizáciou 31 mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku, s ktorými spoločne zdieľa víziu globálnej a lokálnej spravodlivosti a rovnosti pre každého

O nás

 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) je záujmovým združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 6 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej úlohou je zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej spolupráce a globálnych témach. Členovia Platformy MVRO sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Platforma MVRO sa formovala postupne od roku 1998. V roku 2003 bola založená 15 zakladajúcimi členmi ako záujmové združenie právnických osôb a oficiálne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave. V tom istom roku sa stala jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD). V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZV SR a Platformou MVRO, ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZV SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Naše aktivity

  • Zastupovanie spoločných záujmov členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí
  • Koordinácia spoločných aktivít členských organizácií
  • Ovplyvňovanie národných a medzinárodných politík v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
  • Spolupráca so štátnou správou, zahraničnými subjektmi a relevantnými inštitúciami s cieľom zvyšovať účinnosť, kvalitu a objem rozvojovej a humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Slovensko
  • Organizovanie workshopov, konferencií a seminárov pre členské organizácie, odbornú i širokú verejnosť
  • Zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej pomoci
  • Podpora globálneho rozvojového vzdelávanie na Slovensku
  • Realizácia aktivít na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike rozvojovej spolupráce a globálnych otázkach
  • Publikačná a vydavateľská činnosť

Viac informácií o našich členských organizáciách a o nás nájdete na www.mvro.sk/sk/.

 

V Platforme MVRO hrdo stojíme za myšlienkou, že ŽIť FÉR sa naozaj oplatí! Pridajte sa k nám na err2015.zifer.sk/zi-fer/.

Dostupné aj v týchto jazykoch:

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Miletičova 7, 82108, Bratislava, Slovakia
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7
82108 Bratislava
Slovensko

Twitter - @PlatformaMVRO

Naše tlačové správy

Napríklad v Etiópii podľa správy britskej organizácie Oxfam vydanej v októbri, počas ktorého sa potravinovej bezpečnosti venuje aj Európsky rok rozvoja 2015, potrebuje potravinovú pomoc až 4,5 milióna ľudí

Published on 04/11/2015

Organizácia spojených národov v roku 2003 vyhlásila 19. august za Svetový humanitárny deň. Dátum súvisí s teroristickým útokom na budovu OSN v irackom Bagdade. No na aktuálnosti nestráca ani dnes.

Published on 19/08/2015

Európa v roku 2015 čelí výzve, ako sa humánne vysporiadať s nárastom počtu utečencov aj ekonomických migrantov z krajín globálneho Juhu.

Published on 29/07/2015