Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

Tlačový kútik

Latest news

Kontaktné osoby pre médiá

Spokesperson's service

Alexandre Polack
Spokesperson for: 
- Humanitarian Aid and Crisis Management
- International Cooperation and Development
+32 (0)2 299 06 77
alexandre.polack@ec.europa.eu

Press officers

Sharon Zarb
Press Officer for International Cooperation and Development / EEAS Office
+32 (0)2 299 22 56
sharon.zarb@ec.europa.eu
Maria Sanchez Aponte
Press Officer for International Cooperation and Development
+32 (0)2 298 10 35
maria.sanchez-aponte@ec.europa.eu